Denne uken ga Storbritannias kontor for nasjonale statistikker (ONS) skeptiske tenketanker og lokalpolitikere rett: myndighetenes tall over hvor mange innvandrere de britiske øyer årlig tar i mot er alt for lave. De reelle tallene er på 190 000 mennesker i året, 45 000 flere enn myndighetene offisielt har operert med: A two-page report from the […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.