Immigranters stigende fødselsrater vil snart bli hovedpådriver av Storbritannias hurtig økende befolkningsvekst, sier regjeringsoppnevnte eksperter. I de seneste årene har innvandring vært den største faktoren for økt vekst i den britiske befolkningen, og med millioner av nyankomne innvandrere som stifter familie øker fødselsratene sterkt. Ifølge kontoret for nasjonale statistikker (ONS) kan innvandreres fødselsrater bli hovedårsak […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.