Labour-politikere bestilte tre rapporter om den pågående masseinnvandringen til Storbritannia, men unnlot å publisere konklusjonene fordi de var ubeleilige. De aktuelle rapportene viste at den høye innvandringen senket lønnsnivået, økte spenningene i samfunnet og at alt for mange ble lenger i landet enn forventet.

Labour is today accused of a ‘shocking’ cover-up over the impact of years of mass immigration as damning official research buried by the last government is revealed.

Ministers will publish three reports commissioned at the taxpayers’ expense by Labour politicians – but then apparently ‘sat on’ because of their inconvenient conclusions.

Government advisers concluded immigration had depressed wages, threatened to increase community tensions and seen many incomers stay longer than intended.

Regjeringskoalisjonen hevder at de upubliserte rapportene, som kostet mer enn 100.000 pund å produsere, er bevis på at Labour mistet kontrollen over Storbritannias grenser og deretter forsøkte å skjule det.

Avsløringene kommer samtidig som Labours leder Ed Miliband innrømmer at partiet gjorde «feil» i forhold til innvandringen da de satt med makten – med det til resultat at millioner av familier fikk sine inntekter redusert.

The last government was widely criticised for failing to impose any controls when ten countries joined the EU, underestimating the number of migrant workers coming to the UK as a result of the changes by a factor of ten.

Local government minister Grant Shapps, who will release research commissioned by the Department for Communities and Local Government before last year’s election, said: ‘This is a shocking cover-up by Labour. Labour ministers spent over £100,000 of taxpayers’ money on research reports into immigration, and when they didn’t like the results they tried to brush it all under the carpet.

‘The new Government is being more honest with the public and so we will be making these reports public. We are introducing a series of measures to get immigration under control. Labour’s uncontrolled immigration put unacceptable pressures on public services and harmed community relations.’

Den første rapporten, fra 2009, konkluderte med at innvandringen hadde fått en negativt effekt på lønnsnivået for britiske arbeidere, særlig for dem i den lavere enden av lønnsskalaen. Den advarte også om den store økningen i antallet nasjonale forsikringsnumre som ble utstedt, med hundretusenvis delt ut til illegale arbeidere ettersom ansatte ved arbeidsformidlingen ikke var forpliktet til å sjekke hvorvidt vedkommende var i landet lovlig eller ei.

In rural areas, migrants make up a third of food manufacturing workers, a quarter of farm workers and a fifth of hotel and restaurant workers, the report added. ‘There are challenges posed by language barriers, which can make access to services and integration within local communities more difficult,’ it said.

‘Housing, healthcare and education could also be affected by an increase in local population, when some existing local services may already be under pressure.’

The largest clusters of migrant workers, the report said, were around Herefordshire, Lincolnshire and Cambridgeshire and, to an extent, Somerset and Devon.

‘Far from being an urban phenomenon, recent migrants have increasingly chosen to settle in the countryside, in many cases in areas without a history of migration,’ the report added.

Den andre rapporten er fra 2008, og ble laget av regjeringens ekspertpanel for analysering av regenerering og økonomisk utvikling. Den dreier seg om innvandringens effekt på landets økonomiske nedtur.

Rapporten viste at antallet innvandrere som ankom landet sammen med økonomisk avhengige økte dramatisk fra 2007 til 2008. Den advarte også om sannsynligheten for økte samfunnsmessige spenninger i tilfelle en økonomisk nedtur.

Den tredje rapporten er fra 2010, og målte internasjonal og intern migrasjon ved bruk av nasjonal informasjon over skoleelever. Den fant bl.a. at en av elleve elever har engelsk som andrespråk.

Yesterday, Ed Miliband admitted the Labour government’s open door policy towards immigration from Eastern Europe had put ‘pressure on people’s wages’ by bringing about an influx of cheap migrant labour.

He also conceded that Labour ministers had been ‘wrong’ to say that a maximum of 13,000 migrants a year would come to the UK from Eastern Europe following EU enlargement in 2004. In the event, more than 600,000 arrived in the following two years.

Miliband la også til at innvandringen har bidratt til å øke skillet mellom rik og fattig ved å legge stort press på de som er i ufaglærte/lavtlønnsyrker.

Labour’s former immigration minister Phil Woolas claimed last year that even at party gatherings, senior figures were reluctant to talk about one of voters’ chief concerns.

‘We had imposed a gag on ourselves,’ he said. And by the 2010 election, when the party did finally discuss the issue, ‘the public thought we were shutting the stable door after the horse had bolted and even worse that we were doing it for electoral gain’.

Daily Mail: Migrant cover-up: Reports kept secret by Labour show mass immigration cut wages, raised tensions and that too many stayed too long

Litt om omfanget av Labours innvandringspolitikk fra 1997 til i dag:

I 2008 viste offisielle tall at det ankom fler enn 860 innvandrere til Storbritannia hver dag. To tredjedeler kommer fra land utenfor EU, og tallene inkluderer ikke illegale innvandrere. Landet får 3 nye statsborgere i minuttet.

Rekordmange 605.000 innvandrere bosatte seg i Storbritannia i 2007, og økte landets befolkning til 60.975.000 – en økning på nesten 2 millioner mennesker på 6 år. Innvandringsraten på 605.000 årlig – det dobbelte antall siden regjeringspartiet Labour kom til makten – betyr at gjennomsnittlig 1.650 innvandrere bosetter seg i landet hver dag. Det er pr. i dag 6.3 millioner mennesker i Storbritannia som er født utenlands. Det er godt over 10 prosent av befolkningen, og 1.1 million flere enn i 2004. Polske arbeidere teller for nesten 1/3 av økningen.

Litt over 400.000 briter forlot Storbritannia i 2007, noe som etterlater en nettoinnvandring på mer enn 200.000 mennesker.

Statistikker fra ONS (Det nasjonale statistikkbyrået, som ble gjort uavhengig i 2008 etter gjentatte beskyldninger om at regjeringen fusket med tall i forbindelse med innvandringspolitikken – en påstand som for øvrig har vist seg å være korrekt) viser at 1.197.650 innvandrere har blitt innvilget statsborgerskap siden 1997. 3,7 millioner arbeidere er i dag født utenlands, mot 1,9 millioner i 1997. Innvandrerbefolkningen i Storbritannia har økt med tilnærmet 2,4 millioner siden Labour-regjeringen kom til makten, og samtidig har 715 000 briter forlatt landet.

I desember 2008 kunngjorde regjeringen at den aktet å innføre tiltak for å holde befolkningen i Storbritannia under 70 millioner. England er allerede blitt det tettest befolkede landet i Europa. Imidlertid avslørte nasjonalstatistiker Karen Dunnell hvilke dramatiske endringer i britisk innvandringspolitikk som i såfall må til, og la til at regjeringens fremtidsscenario ikke er særlig realistisk:

For skal regjeringen klare å nå sitt uttalte mål, må nettoinnvandringen reduseres med hele 80 prosent årlig – fra nåværende 237.000 til 50.000 i året.

Og i følge regjeringsoppnevnte eksperter vil innvandrernes stigende fødselsrater snart bli hovedpådriver for Storbritannias raskt økende befolkningsvekst. I de seneste årene har innvandring vært den største faktoren for økt vekst i den britiske befolkningen, og med millioner av nyankomne innvandrere som stifter familie øker fødselsratene sterkt. I 2009 offentliggjorde for øvrig ONS tall som viste at den muslimske befolkningen i Storbritannia øker 10 ganger raskere enn resten av befolkningsgruppene i samfunnet. Den muslimske andelen av befolkningen har økt med mer enn 500.000 mennesker på bare 4 år, fra 1.870.000 i 2004 til 2.422.000 i 2008. På samme tid falt antallet kristne med mer enn 2 millioner.

Ifølge ONS kan innvandreres fødselsrater bli hovedårsak til befolkningsveksten og således overstige selve innvandringen allerede til neste år. Nesten en fjerdedel av alle spedbarn i Storbritannia er nå født av immigranter. I London alene er tallet 54 prosent, og i noen forsteder opptil 75 prosent. Utenlandskfødte kvinner har en fødselsrate på 2.54, mot britiskfødte kvinners 1.79. I henhold til tall fra Londons myndigheter, vil generasjonen som begynner i barnehager høsten 2009 i London og omegn bli den første i britisk historie der ikke-hvite er i majoritet.

– Dette dreier seg ikke om mangfold eller kosmopolitikk lenger, dette er en omfattende demografisk endring usett i britisk historie, og et utopisk eksperiment like radikalt og skjødesløst som kommunismen, skriver Ed West i The Telegraph.

Dersom Storbritannia skal kunne møte følgene av den nåværende innvandringen, vil landet måtte bygge et nytt hus hvert sjette minutt, dag og natt, syv dager uken de neste 20 årene. I følge parlamentsmedlem for regjeringspartiet Labour og tidligere minister Frank Field vil dagens innvandring utgjøre 70 prosent av befolkningsveksten de neste 20 årene; en befolkningsvekst som utgjør 7 ganger den nåværende befolkningen i Birmingham.

Innenriks har så mange som 4,5 millioner briter flyttet fra London og områdene i sør-øst de siste 10 årene Labour har sittet med makten – på flukt fra overbefolkning og kriminalitet i jakten på bedre livskvalitet. Alene tallet fra London utgjør 2,4 millioner mennesker. Mange er familier som har brukt overskuddet fra hussalg til å slå seg ned i Vest-England.

Tall fra regjeringens egen undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken i 2008, viser at hele 1.089 av 1.334 millioner arbeidsplasser har gått til utenlandske arbeidere i Storbritannia i løpet av en 7 års periode. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode, mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU. Landet bruker svært store summer i året på tolketjenester i en allerede hardt belastet offentlig sektor. Alene politiet bruker 220 millioner kroner i året på tolketjenester bare for utenlandske (ikke-statsborgere) kriminelle, mens NHS samlet bruker 500 millioner kroner i året.

En studie fra den britiske regjeringen i 2008, har vist at 29 prosent av hvite briter mener de er ofre for rasefordommer, og at ansatte i Storbritannias offentlige tjenester diskriminerer dem til fordel for andre etniske grupper. 7 prosent hvite briter mener at de har blitt forbigått ved forfremmelser på grunn av hudfargen deres, hvilket er en økning fra 3 prosent siden 2003. Studien viste også at andre etniske grupper som lever i Storbritannia føler seg mer knyttet til landet enn innfødte hvite briter.

En offisiell rapport fra Den britiske Kommisjonen for integrasjon og samhørighet advarte i 2008 om at etniske spenninger som en følge av bølgen av immigranter kan utarte til vold i flere lokalsamfunn i Storbritannia. Kommisjonen peker på at de siste årenes enorme innvandring har ført til så stor usikkerhet i mange lokalsamfunn at det har forårsaket spenninger i befolkningen. Utfordringen lokalsamfunnene står overfor kaller derfor på oppmerksomhet og nytenkning. Etter tiår med multikulturalisme anbefaler kommisjonen i stedet å blant annet stanse offentlig bistand til grupper som henvender seg til mennesker av en spesiell religion, nasjonalitet eller etnisitet.

En undersøkelse utført av britiske myndigheters Likhets- og Menneskerettighetskommisjon (Equalities and Human Rights Commission) viste i 2009 at 6 av 10 briter mener at religion, ikke rase, er den mest splittende samfunnsfaktoren i dagens Storbritannia.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.