Sakset/Fra hofta

VG beroliger de mange som etter gårsdagens dramatiske befolkningsprognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) uttrykker «frykt for at innvandrerne skal skyve nordmenn ut av arbeidsmarkedet». – Det er det overhodet ingen grunn til, sier forskningssjef ved Forskningsstiftelsen Fafo, Anne Britt Djuve til VG, og fortsetter:

– Det har vært en voldsom vekst av norske arbeidsplasser de siste årene som vi ikke kunne ha fylt uten arbeidsinnvandringen. Den er helt avgjørende for den økonomiske veksten Norge har hatt. I likhet med andre økonomier, må det være en sammenheng mellom tilbud og arbeidskraft.

Godt å vite!

Og hvis forskningssjef Djuve har rett, kan vi i så fall med glede konstatere at Norge virkelig er Annerledeslandet over alle Annerledesland. For i normale land vi ellers liker å sammenligne oss med; der ser tingene en smule annerledes ut:

I mars 2011 ble Storbritannias avgåtte Labour-regjering beskyldt for å ha stukket unna tre kritiske rapporter den selv hadde bestilt. Hvorfor? Labour skal ha oppfattet rapportene som ubeleilige fordi de konkluderte med at den massive innvandringen partiet var pådriver for, medførte store, negative konsekvenser for landets innbyggere. De aktuelle rapportenes innhold står stikk i strid med hva Anne Britt Djuve hevder i dagens VG:

Rapportene viser bla at den høye innvandringen har senket lønnsnivået for landets arbeidstagere og økt spenningene i samfunnet. I tillegg driver innvandring boligprisene i været, og legger et voldsomt press på offentlige tjenester som skoler, helsevesen og sosialbudsjetter.

Avsløringene kom samtidig med at Labours leder Ed Miliband innrømmet at partiet gjorde “feil” i forbindelse med innvandringen da de satt med makten, og da spesielt fordi regjeringen grovt undervurderte hvor stor innvandringen fra øst-europa ville bli – med det til resultat at millioner av familier fikk sine inntekter redusert. Størst negativ effekt har innvandringen hatt for arbeidstagere i lavtlønnede yrker.

Labour is today accused of a ‘shocking’ cover-up over the impact of years of mass immigration as damning official research buried by the last government is revealed.

Ministers will publish three reports commissioned at the taxpayers’ expense by Labour politicians – but then apparently ‘sat on’ because of their inconvenient conclusions.

Government advisers concluded immigration had depressed wages, threatened to increase community tensions and seen many incomers stay longer than intended.

Den nåværende regjeringskoalisjonen mente at de upubliserte rapportene, som kostet mer enn 100.000 pund å produsere, var bevis på at Labour mistet kontrollen over Storbritannias grenser og deretter forsøkte å skjule det.

The last government was widely criticised for failing to impose any controls when ten countries joined the EU, underestimating the number of migrant workers coming to the UK as a result of the changes by a factor of ten.

Local government minister Grant Shapps, who will release research commissioned by the Department for Communities and Local Government before last year’s election, said: ‘This is a shocking cover-up by Labour. Labour ministers spent over £100,000 of taxpayers’ money on research reports into immigration, and when they didn’t like the results they tried to brush it all under the carpet.

‘The new Government is being more honest with the public and so we will be making these reports public. We are introducing a series of measures to get immigration under control. Labour’s uncontrolled immigration put unacceptable pressures on public services and harmed community relations.’

Den første rapporten, fra 2009, konkluderte med at innvandringen hadde fått en negativt effekt på lønnsnivået for britiske arbeidere, særlig for dem i den lavere enden av lønnsskalaen. Den advarte også om den store økningen i antallet nasjonale forsikringsnumre som ble utstedt, med hundretusenvis delt ut til illegale arbeidere ettersom ansatte ved arbeidsformidlingen ikke var forpliktet til å sjekke hvorvidt vedkommende var i landet lovlig eller ei.

In rural areas, migrants make up a third of food manufacturing workers, a quarter of farm workers and a fifth of hotel and restaurant workers, the report added. ‘There are challenges posed by language barriers, which can make access to services and integration within local communities more difficult,’ it said.

‘Housing, healthcare and education could also be affected by an increase in local population, when some existing local services may already be under pressure.’

The largest clusters of migrant workers, the report said, were around Herefordshire, Lincolnshire and Cambridgeshire and, to an extent, Somerset and Devon.

‘Far from being an urban phenomenon, recent migrants have increasingly chosen to settle in the countryside, in many cases in areas without a history of migration,’ the report added.

Den andre rapporten er fra 2008, og ble laget av regjeringens ekspertpanel for analysering av regenerering og økonomisk utvikling. Den dreier seg om innvandringens effekt på landets økonomiske nedtur.

Rapporten viste at antallet innvandrere som ankom landet sammen med økonomisk avhengige økte dramatisk fra 2007 til 2008. Den advarte også om sannsynligheten for økte samfunnsmessige spenninger i tilfelle en økonomisk nedtur.

Den tredje rapporten er fra 2010, og målte internasjonal og intern migrasjon ved bruk av nasjonal informasjon over skoleelever. Den fant bl.a. at en av elleve elever har engelsk som andrespråk.

Yesterday, Ed Miliband admitted the Labour government’s open door policy towards immigration from Eastern Europe had put ‘pressure on people’s wages’ by bringing about an influx of cheap migrant labour.

He also conceded that Labour ministers had been ‘wrong’ to say that a maximum of 13,000 migrants a year would come to the UK from Eastern Europe following EU enlargement in 2004. In the event, more than 600,000 arrived in the following two years.

Labour-leder ED Miliband la til at innvandringen har bidratt til å øke skillet mellom rik og fattig ved å legge stort press på de som er i ufaglærte/lavtlønnsyrker.

Labour’s former immigration minister Phil Woolas claimed last year that even at party gatherings, senior figures were reluctant to talk about one of voters’ chief concerns.

‘We had imposed a gag on ourselves,’ he said. And by the 2010 election, when the party did finally discuss the issue, ‘the public thought we were shutting the stable door after the horse had bolted and even worse that we were doing it for electoral gain’.

I januar i år la da også et uavhengig panel, Migration Advisory Comittee (MAC), frem en rapport som viste at 160.000 briter var blitt arbeidsledige fordi stillingene ble besatt av innvandrere. Ifølge MAC blir det 23 færre jobber for britiske arbeidere for hver hundrede innvandrer utenfra EU. Rapporten, som motsier tidligere undersøkelser på området, viser til at selv om ren logikk tilsier at stor innvandring utvider landets økonomi, kommer dette hovedsakelig innvandrerne selv til gode – ikke landets opprinnelige befolkning:

Migrants have forced tens of thousands of Britons out of the workplace, a landmark report warned yesterday.

An independent panel of advisers found that, between 2005 and 2010, 160,000 people had been ‘displaced’, or left jobless, by a huge influx of foreign workers.

For every four migrant workers who come to the country from outside the EU, one British job is lost, the experts said.

An increase of 100 foreign-born working-age migrants in the UK was linked to a reduction of 23 Britons in employment between 1995 and 2010, the Migration Advisory Committee said

The Migration Advisory Committee also criticised the way ministers have used the potential impact on Gross Domestic Product, or GDP – the total size of the economy – to decide whether large-scale immigration was desirable.

Professor David Metcalf, chairman of the MAC, said it had led ‘inexorably’ to ‘pro-immigration’ policies because more migrants will logically expand the economy.

He called on ministers instead to consider the impact on schools, hospitals, congestion, crime rates and house prices.

Referring to the current system, Professor Metcalf said: ‘The main gainer is the migrant. It’s not the British resident. The focus should be on the British resident.’

Tory ministers were last night urged to seize on the findings of the report to impose far stricter border controls.

Men hva med den voldsomme veksten i arbeidsplasser Djuve nevner, da? Slik vekst – voldsom eller ikke – hjelper ikke den innfødte befolkningen stort dersom nye arbeidsplasser går til like nye innflyttere:

I 2008 foretok den daværende Labour-regjeringen en undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken, vel vitende om at det var blitt skapt et stort antall nye arbeidsplasser. Undersøkelsen viste imidlertid at av 1.334 millioner nye arbeidsplasser som var blitt skapt i en syvårsperiode, hadde hele 1.089 millioner av dem gått til utenlandske arbeidere. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode, mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU.

Per i dag er ståa for briter på arbeidsmarkedet i eget land så ille at ni av ti nye arbeidsplasser går til innvandrere. Den horrible statistikken ble fremlagt av Storbritannias uavhengige statistikkbyrå (ONS), og beveget innvandringsminister Damien Green til å be landets næringsliv om å tenke nytt: å lære opp og ansette britiske innfødte.

Men siden VG og Anne Britt Djuve hevder det motsatte, kan vi selvfølgelig velge å tro at noe lignende aldri kan skje i landet hvor det er typisk norsk å være god. Og med så høy vordende arbeidsledighet og påfølgende samfunnsuro, kan vi i det minste leve i trygg forvissning om at forskningssjef Djuve ikke vil gå tom for ting å forske på eller VG for ting å skrive om. Kanskje det blir noen nye arbeidsplasser ut av det også?