En ny rapport fra det britiske innenriksdepartementet har undersøkt konsekvensene masseinnvandringen til landet har medført. Halvparten av Storbritannias innbyggere er berørt av presset innvandringen har lagt på skoler, politi, helsetjenester (National Health Service, NHS) og boligtildeling. Britiske ministre sier at den ukontrollerte innvandringen har skapt problemer i samfunnet, som press på landets fødeavdelinger, høyere leiepriser og økt forekomst av smittsomme sykdommer

Samtidig har den omfattende innvandringen ført til større etterspørsel enn tilbud på skoleplasser og økt kriminalitet.

Forskerne bak rapporten Social and Public Service Impacts of International Migration at the Local Level har studert samtlige av landets 348 kommuner for å se om den hadde bosatt en høy andel asylsøkere, ufaglærte arbeidere, utenlandske studenter og andre innvandrergrupper. Innvandringen ble funnet å ha hatt stor effekt i 127 områder, hvilket dekker halvparten av Storbritannias totale befolkning.

En av fire i Storbritannias fire største byer er innvandrer, og personer født i utlandet utgjør nå mer enn 25 prosent av befolkningen i de aktuelle byene. I ni prosent av alle landets husstander er det ingen som har som engelsk som morsmål.

These ranged from areas of London used to coping with large influxes of newcomers to small market towns.

The report was published as ministers promised tough action to reduce the ‘pull factors’ that draw migrants to Britain.

Landlords will be fined up to £3,000 if they rent a property to an illegal immigrant. Homeowners who simply rent out a spare room to them could be fined £80 for a first offence.

Non-EU migrants will be expected to pay a health levy of £200 a year to access the NHS if they do not have private healthcare.

There will be an extra charge for maternity care and sick migrants could even be denied access to organ transplants.

Immigration Minister Mark Harper said: ‘This report highlights the significant impact high levels of migration have had on UK communities.

‘It emphasises the importance of protecting our public services and taking a robust approach against those who come here to exploit our welfare system.’

The report – titled Social and Public Service Impacts of International Migration at the Local Level – says that every year since 1998 net migration has been above 100,000, peaking at 255,000 in 2010.

Bare på syv år, mellom 2004 og 2011, steg antallet tilflyttede polakker fra 69.000 til 687.000.

Rapporten tar for seg hvilken effekt de forskjellige innvandrergruppene har hatt på helsetjenester, utdanning, velferdsytelser, boligmarkedet, politiet og arbeidsmarkedet.

Mens den anerkjenner det svært viktige arbeidet utenlandske leger og sykepleier utfører, viser rapporten en rekke nye belastninger på NHS. Bare ett års rapportering viser at 73 prosent av Tuberkulose-tilfellene, nesten 60 prosent av nye HIV-tilfeller og 80 prosent av hepatitt B-smittede blodgivere er innvandrere.

Rapporten viser også at utlandskfødte kvinner får flere barn, i gjennomsnitt 2.28 hver mot 1.69 for britiskfødte kvinner.

Experts questioned by the Home Office agreed the ‘high birth rates of some migrant groups produce additional demands on midwifery, maternity and health visiting services’.

Health staff said that appointments and visits could take twice as long where patients had poor English, putting significant pressure on other workloads.
On schools, it said the presence of some groups of migrant children had helped to drive up standards, but warned that some areas were finding the ‘churn’ of pupils hard to cope with.

Researchers also said that, in some areas, ‘demand for primary school places outstrips, or almost outstrips, supply’ for migrant children.

Sosialtjenesten sier at «kostnadene for tolketjenester for innvandrere som ikke snakker engelsk er høye pga behoved for konfidensialitet og korrekthet». I 2009 kom det for øvrig frem at NHS bru­kte mer enn 500 mil­lio­ner kro­ner (50 mill. pund) i året på tol­ke­tje­nes­ter for pasi­en­ter som ikke snakker engelsk. En over­sikt over 300 engelske helse­in­sti­tu­sjo­ner viste at reg­nin­gen for tol­ketjenester hadde mer enn dob­let seg siden 2007.

Når det gjelder boliger, driver det store antallet ufaglærte innvandrere som ønsker å leie på det private markedet prisene opp.

Researchers warned of ‘inflated rents, unregistered houses of multiple occupation, exploitation by unscrupulous landlords, waste management and pest control issues that can quickly spread’.

They also highlighted the problem of so-called ‘beds in sheds’.

Yesterday, seven men including illegal immigrants were arrested in West London as part of a series of immigration raids on properties where migrants were living in out-houses.

Rapporten viser også at noen grupper, som avviste asylsøkere som ikke kan sendes hjem og arbeidsledige østeuropeere, er uforholdsmessig involvert i kriminalitet som butikktyveri og ordensforstyrrelser. Forskerne legger imidlertid til at fattige briter sannsynligvis også er uforholdsmessig involvert i slik kriminalitet.

Politiet sier at det er klart at noen innvandrere som kom til Storbritannia på studentvisum ikke studerer, men istedet arbeider ulovlig.

På arbeidsmarkedet bekrefter rapporten regjeringens Migration Advisory Committee (MAC) funn om at innvandrere fortrenger britiske arbeidere. MAC fant at for hver 100de fra land utenfor EU som ble ansatt i Storbritannia, falt antallet briter i arbeid med 23.

Mr Harper said net migration had now been reduced to 163,000 a year, and added: ‘If we do not implement the proper controls, communities can be damaged, resources will be stretched and the benefits that immigration can bring are lost or forgotten.’

Daily Mail: True toll of mass migration on UK life: Half of Britons suffer under strain placed on schools, police, NHS and housing