En ny studie viser at hele seks av ti briter mener at masseinnvandringen har skadet landet. 77 prosent støtter en drastisk reduksjon i innvandringen, hvilket de mener vil gjøre det enklere for briter å finne arbeid og redusere presset på offentlige tjenester. Bare en av seks mener at fordelene ved innvandringen oppveier ulempene. Studien avslører […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.