En ny studie viser at hele seks av ti briter mener at masseinnvandringen har skadet landet. 77 prosent støtter en drastisk reduksjon i innvandringen, hvilket de mener vil gjøre det enklere for briter å finne arbeid og redusere presset på offentlige tjenester. Bare en av seks mener at fordelene ved innvandringen oppveier ulempene.

Studien avslører omfattende bekymring over innvandringen, kombinert med skepsis til at landets politiske partier er villige til å gjøre noe med problemet. Likeledes er manglende tro på at regjeringens initiativer for å redusere innvandringen vil virke.

Flere av respondentene rapporterer at de personlig eller i nære relasjoner har direkte erfaring å bli «forbigått» av innvandrere i konkurranse om en arbeidsplass eller offentlige tjenester som sosialbolig.

Ifølge undersøkelsen er innvandring nå den viktigste saken etter Storbritannias økonomiske tilstand.

– Mange føler at de siste 15 årenes innvandring har blitt tillat i en skala vi ikke kan håndtere, uten at publikums godkjennelse er blitt søkt eller gitt, sier Lord Ashcroft, som bestilte studien. Han legger til: – Politikere undervurderte utfordringens omfang, mistet kontrollen over situasjonen, nektet alt for lenge å erkjenne at det kunne resultere i problemer og sliter nå – men feiler – i håndtere den.

‘Most [of the public] do not feel there is any strategy for dealing with the number of migrants and their successful integration into British society, or for managing the effects on housing, infrastructure, jobs, the NHS, schools or the benefits system.’

More than three-quarters of people (77 per cent) said they supported a ‘drastic’ reduction in immigration, saying it would make it easier for British people to find jobs and reduce the pressure on public services.

More than one-third (36 per cent) said that they or a family member had found it harder to get work because of competition from immigrants, and almost a quarter (24 per cent) said they or a family member had lost out to immigrants in the queue for council housing or other public services.

Studiens kvinnelige respondenter er mer fiendtlige til innvandring, med bare 14 prosent som mener at innvandringen har vært en god ting. 21 prosent av de mannlige respondentene mener det samme. Forskjellene mellom respondentene følger hovedsakelig klasse, partipolitisk tilhørighet og hvorvidt vedkommene jobber i offentlig eller privat sektor.

And there were clear differences between supporters of the political parties.

Some 62 per cent of Tory voters thought immigration had damaged Britain, compared to 48 per cent of Labour voters and 39 per cent of Lib Dems.

Ninety-one per cent of UKIP voters said immigration was damaging Britain.

The poll also identified differences in class attitudes towards immigration.

Middle-aged working-class voters were far more concerned about the issue, with 90 per cent saying it was one of the biggest challenges facing the country.

By contrast, graduates working in the public sector were likely to be far more positive about immigration, with 80 per cent saying it had benefited Britain.

Studien avslører også mer nyanserte holdninger til innvandring. Rundt 80 prosent sier at de eller et familiemedlem har blitt behandlet av utenlandske helsearbeidere, og 49 prosent sier at innvandrere er villige til å gjøre jobber britiske arbeidere ikke vil, mens 38 prosent sier at innvandrerne arbeider hardere enn sine britiske motstykker.

The poll also revealed deep public scepticism about the willingness of the government to deal with the problems produced by immigration.

A controversial Home Office poster campaign warning illegal immigrants to ‘Go home or face arrest’ was supported by 79 per cent of people, but only 17 per cent think it will work while just 37 per cent of people think illegal immigrants already in the country are ever likely to face deportation.

David Cameron has pledged to cut net migration – the difference between numbers entering and leaving Britain – to under 100,000 from non-EU countries by the time of the next general election in 2015.

But, alarmingly for the Prime Minister, the study shows most people are not aware of government initiatives to bring about this reduction.

The poll found that 76 per cent of people supported an annual cap on non-EU immigration but only 34 per cent knew it had taken place.

There was also widespread support for other initiatives, such as cracking down on bogus colleges that grant places to immigrants pretending to be students, toughening requirements for immigrants to speak English and making it harder for people to bring in spouses from outside Europe, but in each case a majority of people was unaware that action had already been taken.

Daily Mail: Immigration is hurting us, say six out of ten British voters: Fears over impact on jobs and public services