Nytt

I en intern rapport foreslås det at Storbritannia innfører et tak på innvandringen fra andre EU-land på 75.000 mennesker, mot 105.000 med dagens frie flyt. Velferdsturisme og kriminalitet legger for store byrder på samfunnet, heter det.

Dessuten fortrenger arbeidsinnvandrere fra de fattige landene unge og ufaglærte briter, og lønningene synker.

Rapporten er ennå ikke vedtatt regjeringspolitikk. Liberaldemokratene synes forslagene er for EU-kritiske.

I Brussel firer man ikke en tomme på den frie flyt av mennesker, til tross for stadig sterkere protester fra rike land i nord, som Østerrike, Tyskland og Nederland.

Euroen har vist seg å skape spenninger innen unionen. Nå gjør den frie flyt av mennesker det samme. Fra nyttår kan rumenere og bulgarere fritt reise til Storbritannia. Forskjellene i lønn og sosiale tjenster er enorme og gjør det lønnsomt å kreve britiske velferdsgoder.

Nå vil britene ha slutt på automatikken. De vil legge inn sperrer som gjør at EU-innvandrere ikke får trygder og skattefordele de første fem årene. Man vil begrense arbeidsinnvandringen fra fattige EU-land inntil deres BNP er 75 % av Storbritannia.

 

THE government has raised the prospect of a 75,000 cap on annual EU immigration as part of a radical change in Britain’s relationship with Europe.

A leaked government report on the effect on Britain of the EU’s “open borders” policy suggests net migration from EU countries could be slashed by 30,000 from the current 106,000 a year by means of a cap.

The Home Office paper on free movement of people, which has been seen by The Sunday Times, highlights proposals suggesting professionals and high-skilled migrants from countries such as Germany, Holland or Austria could move here only if they had a job offer.

Lower-skilled workers would be allowed into Britain only if they had jobs on an approved national shortage job list.

Other proposals outlined in the leaked open borders review, overseen by Theresa May, the home secretary, include:

| Barring EU migrants’ access to benefits and tax credits for their first five years here

| Giving British citizens a “national preference” by explicitly reserving jobs for them

| Limiting all labour movement from poorer countries who are new EU members until their GDP per capita is 75% of Britain’s.

Free movement is seen by Brussels as the cornerstone of the EU. But in a scathing attack, the 32-page review of the “balance of competences” between the EU and the UK on freedom of movement — one of a series of such reports drawn up covering key policy areas — says the policy has encouraged the trafficking of drugs and people and led to a dramatic rise in begging and rough sleeping.

Theresa May, home secretary: Brussels sees free movement as an EU cornerstone (Steve Parsons)
The policy — which allows migrants from any EU state to live, work and claim benefits in Britain — has also punished the young, low-paid and low-skilled workers, reducing wages and making Britons the biggest losers to the benefit of migrants, according to the report.

It says unfettered freedom of movement has encouraged benefits tourism, stretched public services and created a “build-up of social tensions” in communities. The range of rights given to new migrants has “bewildered” ordinary citizens, undermining public confidence in immigration controls, it adds. The document, which is still in draft form, marks the first time the government has set out in full its official criticism of the EU policy for freedom of movement.

Forslagene utfordrer Brussel på et kjerneområde. Spørsmålet er om Cameron har viljen til å ta fighten, først med Liberaldemokratene, så med Brussel. Hvis han ikke gjør det kan han vente seg et sjokk ved EU-valget i mai.

Brussel-byråkratiet virker autistisk. Ingen klager ser ut til nå inn.

Mens euroen har begunstiget det rike nord, særlig Tyskland, har den frie flyt av mennesker begunstiget det fattige sør. Brussel synes kanskje det skaper en slags balanse?

Men det er ikke slik politikk fungerer.

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/uk_news/National/article1352948.ece