Nytt

Den britiske regjeringen vurderer å gjeninnføre grensekontroll for EU-borgere. Visum-plikt er et av flere forslag, som er en direkte utfordring av et av EUs sentrale prinsipper; direktivet om fri bevegelse mellom medlemsstatene.

Grensekontroll vurderes innført for å hindre den massive EU-innvandringen fra hovedsakelig øst-europeiske land. Innenriksminister Theresa May uttrykker bekymring for en utvidelse av EU og arbeidsrestriksjonene på innvandrere fra Romania og Bulgaria som opphører fra og med neste år.

Utenriksminister William Hague leder arbeidet med å vurdere Storbritannias forhold til EU, og EU-skeptikere håper at vurderingen vil føre til reforhandlinger og en betydelig tilbakeføring av makt:

Border controls could be introduced to block European immigrants flocking to Britain, Theresa May revealed today.

The Home Secretary unveiled the dramatic proposal which will be seen as a direct challenge to one of the central principles of the European Union.

The freedom of movement directive, which allows 500million people to move freely between member states, is under now review as part of a study into Britain’s relationship with Brussels.

Europe is likely to dominate much of the Tory party conference in Birmingham this week, with David Cameron vowing to block any ‘outrageous’ increases in the EU budget from 2014.

Ms May expressed concern at an expanding EU and work restrictions on migrants from Romania and Bulgaria being lifted from next year.

William Hague, the foreign secretary, is carrying out a strategic review of the UK’s relationship with the EU which Eurosceptics hope will lead to the renegotiation and repatriation of significant powers.

Ms May revealed it would look at immigration controls.

– Vi ser på hele området hvor misbruk av (direktivet om) fri bevegelse forekommer. Men vi vil gå lenger enn dette, og spørsmålet om fri bevegelighet vil være en del av vurderingen, sier May.

‘It will be looking at where the decision-making powers are between the EU and the UK, how they are operating and what the impact of those are.

‘That will then enable us to have a good evidence base on which to look at these issues.

‘I was very clear that we wanted to make sure the free movement of persons was in that because I think it is an important issue that we need to look at.’

Visas could be introduced for migrants from some countries while others will be able to come to Britain freely.

However, it would mark a major challenge to the free movement of people which is one of the four ‘fundamental freedoms’ enshrined in the EU’s founding treaty in 1957.

Etter noen tiltak ligger den årlige nettoinnvandringen til Storbritannia på godt over 200.000 i året, etter å nådd rekordhøye 250.000 i 2010. I løpet av de siste ti årene har befolkningen økt med 3,7 millioner og veksten er hovedsakelig innvandringsdrevet.

I forrige uke ble det kjent at landets største politistyrke anholdt og avhørte hele 72.505 utenlandske statsborgere mistenkt for kriminalitet bare i London. Den økende trenden viser seg også i andre distrikter. Landets nest største politistyrke, West Midlands Police, arresterte 11,801 utenlandske statsborgere bare mellom april 2011 og mars i år. Dette er mer enn en 50 prosents økning fra de foregående 12 månedene, da 7,716 utenlandske mistenkte ble anholdt.

I 2008 kom det for øvrig frem at det britiske politiet brukte over 220 millioner kroner i året på tolketjenester for utenlandske – dvs ikke-statsborgere – kriminelle. Totalt hadde kostnadene økt fra over 13 millioner pund i 2004 til over 22 millioner i 2008, noe som var en økning på 63 prosent på fire år. Enkelte politidistrikter rapporterte om en økning i utgifter til tolketjenester på hele 400 prosent.

Tilsvarende tall fra Norge viste i 2011 at utgiftene til tolketjenester i landets domstoler har økt med nærmere 25 millioner kroner på bare fire år. Økningen er på hele 37 prosent, fra 65 millioner til nesten 90 millioner kroner i året, og ser ikke ut til å avta. Utgiftene til tolk er imidlertid bakt inn i utgiftsposten for advokater.

Migrants from the EU face visa controls as Tories launch a fresh challenge to Brussels