Andrew Neathers, tidligere rådgiver for Labour, påstander har ført til beskyldninger om at Blair-regjeringen med hensikt skjulte en plan om å åpne Storbritannias grenser for masseinnvandring for å endre den britiske kulturen for alltid. Planen skal ha blitt holdt skjult fordi regjeringen fryktet et tilbakeslag dersom den ble offentliggjort. Et av motivene for å åpne grensene skal ha vært å ydmyke høyresidens (Toriene) opposisjon mot innvandring:

Jack Straw and Tony Blair ‘dishonestly’ concealed a plan to allow in more immigrants and make Britain more multi-cultural because they feared a public backlash if it was made public, it has been claimed.

The allegation was made after a former Labour adviser said the Government opened up UK borders partly to humiliate Right-wing opponents of immigration.

Andrew Neather, who worked for Mr Straw when he was Home Secretary, and as a speech writer for Mr Blair, claimed a secret Government report in 2000 called for mass immigration to change Britain’s cultural make-up forever.

Jack Straw and Tony Blair ‘covered up plan to let more immigrants in for political reasons’

It also emerged that:

* Home Office Minister Barbara Roche, who pioneered the open-door policy, wanted to restore her Labour reputation after being attacked by Left-wingers for condemning begging by immigrants as ‘vile’.

* Civil servant Jonathan Portes, who wrote the immigration report, was a speechwriter for Gordon Brown and is now a senior aide to Cabinet Secretary Sir Gus O’Donnell.

* Labour chiefs decided to brand Tory leaders William Hague and Michael Howard as racists to deter them from criticising the covert initiative.

Mr Neather said there was a ‘driving political purpose’ behind Labour’s decision to allow in hundreds of thousands of migrants to plug gaps in the labour market.

Neather sier at Labours plan først ble uttrykt i en rapport fra Blairs tenketank Performance and Innovation Unit (PIU), som tilsa at nasjonen ville tjene på flere innvandrere. Imidlertid skal en tidligere, upublisert versjon av rapporten gjort det klart at et av målene med Labours innvandringspolitikk var å gjøre Storbritannia mer multikulturelt av politiske grunner:

‘I remember coming away from some discussions with the clear sense that the policy was intended – even if this wasn’t its main purpose – to rub the Right’s nose in diversity and render their arguments out of date,’ he said.

The report, entitled Research, Development And Statistics Occasional Paper No67 – Migration: An Economic And Social Analysis, was published in January 2001 by the Home Office, then run by Mr Straw.

De fleste nøkkelstatistikkene i rapporten kom fra et PIU-team ledet av byråkraten Jonathan Portes, som da var taleskriver for nåværende statsminister Gordon Brown. I rapporten som skjønnmaler bildet av masseinnvandring heter det blant annet: «Det finnes lite bevis for at innfødte arbeidere blir skadelidende av innvandring. Det er sannsynlig at den bredere effekten blir positiv fordi et større antall innvandrere er i arbeidsfør alder og innvandrere har en høyere gjennomsnitlig lønn enn innfødte».

Rapporten fortsetter med å fastslå at «de fleste briter anser at innvandring har en positiv effekt på britisk kultur».

Mr Portes remains an enthusiastic advocate of the benefits of immigration. He wrote a report for the Department of Work and Pensions last year rejecting claims that Eastern European workers had stolen the jobs of British counterparts, arguing Britons lacked the skills and motivation.

I 2008 viste tall fra Labour-regjeringens egen undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken at hele 1.089 av 1.334 millioner arbeidsplasser har gått til utenlandske arbeidere i Storbritannia i løpet av en 7 års-periode. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode, mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU.

En tidligere rådgiver for Blair-regjeringen forteller til avisen The Mail on Sunday: «Hvis regjeringen hadde vært forberedt på å ha en åpen debatt om innvandring, ville vi ikke hatt de problemene vi har fått med BNP (British National Party). Men den ønsket ikke å diskutere innvandringspolitikk. Den er ikke noen særlig ærlig regjering. De visste at innvandring var et «varmt» tema og de ville ikke sloss om det».

The source said Labour deliberately targeted William Hague and Michael Howard when they called for tougher immigration controls.

Mr Hague was accused of ‘playing the race card’ in 2001 when he said Mr Blair was turning Britain into a ‘foreign land’. Michael Howard was called a ‘racist’ in 2004 after he went to BNP stronghold Burnley, in Lancashire, to denounce Labour’s stance on asylum seekers.

A Labour insider suggested Mrs Roche relaxed immigration controls partly in response to the outcry she faced after criticising begging Romanian mothers.

‘She was called a scumbag,’ said the source. ‘She wanted to show she was a genuine liberal.’

Statistikker fra Storbritannias nasjonale statistikkbyrå (ONS) viste i 2008 at 1.197.650 innvandrere har blitt innvilget statsborgerskap siden Labour kom til makten i 1997. 3,7 millioner arbeidere er i dag født utenlands, mot 1,9 millioner i 1997. Innvandrerbefolkningen i Storbritannia har økt med tilnærmet 2,4 millioner siden 1997, samtidig som 715 000 briter forlatt landet.

Daily Mail: ‘Dishonest’ Blair and Straw accused over secret plan for multicultural UK

Daily Mail: Labour let in migrants ‘to engineer multicultural UK’

Andrew Neathers opprinnelige artikkel i Evening Standard: Don’t listen to the whingers – London needs immigrants

Andrew Neathers påfølgende artikkel: How I became the story and why the Right is wrong

Melanie Phillips tilsvar i the Spectator: Trying to stuff the cat back into the bag

Litt om omfanget av Labours innvandringspolitikk fra 1997 til i dag:

I 2008 viste offisielle tall at det ankom fler enn 860 innvandrere til Storbritannia hver dag. To tredjedeler kommer fra land utenfor EU, og tallene inkluderer ikke illegale innvandrere. Landet får 3 nye statsborgere i minuttet.

Rekordmange 605.000 innvandrere bosatte seg i Storbritannia i 2007, og økte landets befolkning til 60.975.000 – en økning på nesten 2 millioner mennesker på 6 år. Innvandringsraten på 605.000 årlig – det dobbelte antall siden regjeringspartiet Labour kom til makten – betyr at gjennomsnittlig 1.650 innvandrere bosetter seg i landet hver dag. Det er pr. i dag 6.3 millioner mennesker i Storbritannia som er født utenlands. Det er godt over 10 prosent av befolkningen, og 1.1 million flere enn i 2004. Polske arbeidere teller for nesten 1/3 av økningen.

Litt over 400.000 briter forlot Storbritannia i 2007, noe som etterlater en nettoinnvandring på mer enn 200.000 mennesker.

Statistikker fra ONS (Det nasjonale statistikkbyrået, som ble gjort uavhengig i 2008 etter gjentatte beskyldninger om at regjeringen fusket med tall i forbindelse med innvandringspolitikken – en påstand som for øvrig har vist seg å være korrekt) viser at 1.197.650 innvandrere har blitt innvilget statsborgerskap siden 1997. 3,7 millioner arbeidere er i dag født utenlands, mot 1,9 millioner i 1997. Innvandrerbefolkningen i Storbritannia har økt med tilnærmet 2,4 millioner siden Labour-regjeringen kom til makten, og samtidig har 715 000 briter forlatt landet.

I desember 2008 kunngjorde regjeringen at den aktet å innføre tiltak for å holde befolkningen i Storbritannia under 70 millioner. England er allerede blitt det tettest befolkede landet i Europa. Imidlertid avslørte nasjonalstatistiker Karen Dunnell hvilke dramatiske endringer i britisk innvandringspolitikk som i såfall må til, og la til at regjeringens fremtidsscenario ikke er særlig realistisk:

For skal regjeringen klare å nå sitt uttalte mål, må nettoinnvandringen reduseres med hele 80 prosent årlig – fra nåværende 237.000 til 50.000 i året.

Og i følge regjeringsoppnevnte eksperter vil innvandrernes stigende fødselsrater snart bli hovedpådriver for Storbritannias raskt økende befolkningsvekst. I de seneste årene har innvandring vært den største faktoren for økt vekst i den britiske befolkningen, og med millioner av nyankomne innvandrere som stifter familie øker fødselsratene sterkt. I 2009 offentliggjorde for øvrig ONS tall som viste at den muslimske befolkningen i Storbritannia øker 10 ganger raskere enn resten av befolkningsgruppene i samfunnet. Den muslimske andelen av befolkningen har økt med mer enn 500.000 mennesker på bare 4 år, fra 1.870.000 i 2004 til 2.422.000 i 2008. På samme tid falt antallet kristne med mer enn 2 millioner.

Ifølge ONS kan innvandreres fødselsrater bli hovedårsak til befolkningsveksten og således overstige selve innvandringen allerede til neste år. Nesten en fjerdedel av alle spedbarn i Storbritannia er nå født av immigranter. I London alene er tallet 54 prosent, og i noen forsteder opptil 75 prosent. Utenlandskfødte kvinner har en fødselsrate på 2.54, mot britiskfødte kvinners 1.79. I henhold til tall fra Londons myndigheter, vil generasjonen som begynner i barnehager høsten 2009 i London og omegn bli den første i britisk historie der ikke-hvite er i majoritet.

– Dette dreier seg ikke om mangfold eller kosmopolitikk lenger, dette er en omfattende demografisk endring usett i britisk historie, og et utopisk eksperiment like radikalt og skjødesløst som kommunismen, skriver Ed West i The Telegraph.

Dersom Storbritannia skal kunne møte følgene av den nåværende innvandringen, vil landet måtte bygge et nytt hus hvert sjette minutt, dag og natt, syv dager uken de neste 20 årene. I følge parlamentsmedlem for regjeringspartiet Labour og tidligere minister Frank Field vil dagens innvandring utgjøre 70 prosent av befolkningsveksten de neste 20 årene; en befolkningsvekst som utgjør 7 ganger den nåværende befolkningen i Birmingham.

Innenriks har så mange som 4,5 millioner briter flyttet fra London og områdene i sør-øst de siste 10 årene Labour har sittet med makten – på flukt fra overbefolkning og kriminalitet i jakten på bedre livskvalitet. Alene tallet fra London utgjør 2,4 millioner mennesker. Mange er familier som har brukt overskuddet fra hussalg til å slå seg ned i Vest-England.

Tall fra regjeringens egen undersøkelse av den britiske arbeidsstyrken i 2008, viser at hele 1.089 av 1.334 millioner arbeidsplasser har gått til utenlandske arbeidere i Storbritannia i løpet av en 7 års-periode. En rapport basert på de samme tallene konkluderte med at den store innvandringen av mennesker som er villige til å arbeide for lavere lønn, hovedsakelig har gått på bekostning av innfødte briter i lavtlønnede yrker. Og til tross for det store antallet ledige arbeidsplasser, falt antall innfødte briter i arbeid med 62.000 i samme periode, mens østeuropeere har besatt nesten 459.000 av de nye arbeidsplassene etter utvidelsen av EU. Landet bruker svært store summer i året på tolketjenester i en allerede hardt belastet offentlig sektor. Alene politiet bruker 220 millioner kroner i året på tolketjenester bare for utenlandske (ikke-statsborgere) kriminelle, mens NHS (den nasjonale helsetjenesten) samlet bruker 500 millioner kroner i året.

En studie fra den britiske regjeringen i 2008 viste at 29 prosent av hvite briter mener de er ofre for rasefordommer, og at ansatte i Storbritannias offentlige tjenester diskriminerer dem til fordel for andre etniske grupper. 7 prosent hvite briter mener at de har blitt forbigått ved forfremmelser på grunn av hudfargen deres, hvilket er en økning fra 3 prosent siden 2003. Studien viste også at andre etniske grupper som lever i Storbritannia føler seg mer knyttet til landet enn innfødte hvite briter.

En offisiell rapport fra Den britiske Kommisjonen for integrasjon og samhørighet advarte i 2008 om at etniske spenninger som en følge av bølgen av immigranter kan utarte til vold i flere lokalsamfunn i Storbritannia. Kommisjonen peker på at de siste årenes enorme innvandring har ført til så stor usikkerhet i mange lokalsamfunn at det har forårsaket spenninger i befolkningen. Utfordringen lokalsamfunnene står overfor kaller derfor på oppmerksomhet og nytenkning. Etter tiår med multikulturalisme anbefaler kommisjonen i stedet å blant annet stanse offentlig bistand til grupper som henvender seg til mennesker av en spesiell religion, nasjonalitet eller etnisitet.

En undersøkelse utført av britiske myndigheters Likhets- og Menneskerettighetskommisjon (Equalities and Human Rights Commission) viste i 2009 at 6 av 10 briter mener at religion, ikke rase, er den mest splittende samfunnsfaktoren i dagens Storbritannia.

I august 2009 rapporterte ONS at Storbritannia nå opplever den største babyboomen siden 1973, og utenlandsfødte mødre står for 56 prosent av økningen i fødsler. Befolkningen i Storbritannia økte med 400.000 til 61.4 millioner bare i 2008, og siden 2001 har befolkningen økt med over 2 millioner.

Fjorårets økning i antall fødsler er den største enkeltårsaken til befolkningsveksten i Storbritannia. Det vil si at for første gang på ti år har «naturlig vekst» – forskjellen mellom antall fødsler og dødsfall – overtatt for nettoinnvandring som den største pådriveren av befolkningsveksten. Det vil si at Storbritannias befolkning nå øker med 0.7 prosent hvert år, noe som er en dobling av befolkningens vekstrate i 1990-årene og en tredobling av vekstraten i 80-årene.

Separate statistikker fra ONS viser også at nettoinnvandringen i 2008 sank med 44 prosent til 118.000 – den laveste raten siden 2004, da EU utvidet seg til å omfatte de øst-europeiske landene. Fallet skyldes hovedsakelig en 50 prosents økning i antallet øst-europeere som reiser hjem. Totalt har antall mennesker som forlater Storbritannia økt med 24 prosent.

Antallet som ankommer Storbritannia holder seg imidlertid stabilt på litt over en halv million mennesker i året.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.