– Britiske arbeidsplasser til britiske arbeidere, sa Labour-statsminister Gordon Brown til britiske velgere. Nye tall viser imidlertid at av 1.67 millioner nye arbeidsplasser siden 1997, har 1.64 millioner gått til utenlandskfødte.

At hele 98.6 prosent av 1.67 millioner arbeidsplasser har gått til utenlandske arbeidstagere har gjort at innvandring har kommet i fokus i den britiske valgkampen. Mens statsminister Brown ville snakke om økonomi ble han konfrontert med hvordan innfødte briter i yrkesaktiv alder har tapt på Labour-regjeringens politikk gjennom 13 år, da skyggeminister Damian Green (Tory) avdekket hittil upubliserte tall som viser at det i dag er nesten 730.000 færre britisk-fødte arbeidere i privat sektor enn det var i 1997.

Toryene har foreslått å innføre en årlig kvote på nettoinnvandringen til Storbritianna, som partiet vil redusere fra de nåværende 200.000 i året til noen titusener. Labour avviser at en slik begrensning er nødvendig, og mener at en kvoteordning vil gjøre «stor skade på britisk næringsliv».

But Mr Green said the official figures were ‘the final proof that Gordon Brown was misleading the public when he promised British jobs for British workers’.

He added: ‘Instead he has presided over boom and bust and left British workers in a worse position than when he took office 13 years ago.

‘British workers have been betrayed. A Conservative government would introduce a genuine limit which would help us properly control immigration.

‘We would reduce net immigration to the levels of the 1980s and 90s – tens of thousands a year, not the hundreds of thousands we have seen under Labour.’

The figures will boost Tory attacks on Gordon Brown but Labour are determined to shift the focus to Conservative economic plans – launching a bitter attack today.

They are defiant despite scores of business leaders backing Tory plans to curb National Insurance and clearly believe they can turn the tables on David Cameron.

Tallene fra det uavhengige statistikkbyrået (det tidligere offisielle Office of National Statistics ONS, som ble gjort uavhengig i 2008 etter gjentatte anklager om at Labour-regjeringen manipulerte med tall på nettopp innvandringsområdet) viser at det totale antall personer i arbeid i både offentlig og privat sektor har økt fra rundt 25.7 millioner i 1997 til 27.4 millioner ved utgangen av 2009, noe som utgjør en økning på 1.67 millioner.

Imidlertid har antall arbeidstagere som er født i utlandet økt dramatisk i samme periode, med 1.64 millioner fra 1.9 millioner til 3.5 millioner.

23.8 millioner britisk-fødte arbeidere var sysselsatt ved utgangen 2009, bare 25.000 mer enn da Labour kom til makten. I den private sektor har antalle britisk-fødte arbeidere falt.

The number of posts for people of working age has increased since 1997 by over 500,000, to 20.5million.

But the number of British-born workers in the private sector has slumped by 726,000, from 18.4million to 17.7million.

The figures exclude people working beyond pension age, which critics say the Government includes as ‘new jobs’ in its assessments.

Last year, the Organisation for Economic Co-operation and Development said that, over ten years, only Luxembourg had seen more of its new jobs taken by migrants.

The latest totals do not include the hundreds of thousands of migrants employed in the ‘black economy’.

Sir Andrew Green, of the Migrationwatch pressure group, said: ‘The government’s economic case for mass immigration is finally blown out of the water.’

A Labour Party spokesman said: ‘Net inward migration has fallen and Labour has set out how we will use the points-based system to ensure that, as growth returns, our priority is to see rising levels of skills, wages and employment, not rising immigration.

‘But we reject a Tory quota which is arbitrary and misleading – not covering most of those who apply to come to Britain – and bad for business and growth.

‘Under the points-based system the door is currently closed to unskilled workers from outside the EU, and the rules are being tightened on students working part-time. Skilled jobs must be advertised in Jobcentre Plus before being opened to migrant workers.

‘Unemployment is around half a million lower than people anticipated last year, as thousands of British workers benefit from the help and support we offer.

‘With more than 480,000 vacancies right now we are making sure no one gets left behind.’

Daily Mails innenriksredaktør James Slack kommenterer artikkelen:

Innvandring: Hva ingen av partiene vil fortelle deg

Politikere fra samtlige partier har begredelig nok unnlatt å fortelle sannheten om hvordan innvandring har endret dette landet til det ugjenkjennelige i løpet av Labours 13 år ved makten.

Nettoinnflytting

Nettoinnvandringen til Storbritannia – forskjellen mellom antall personer som ankommer og forlater landet – er tredoblet siden Labour kom til makten.

I 1997 var nettoinnvandringen 48.000 i året. I 2004, drevet av innvandring fra Øst-Europa, nådde den rekordhøye 244.000, og i 2007 ankom 237.000.

Året etter begynte det å falle, ettersom Storbritannias var på vei inn i en dyp lavkonjunktur. Men det totale antallet ble fremdeles 163.000.

Brown har tidligere anslått at det enda ikke publiserte tallet for 2009 vil være 147.000. Men dette er ufullstendige tall som ekskluderer asylsøkere, besøkende som velger å bli på lengre sikt og ankomster fra Irland, og Brown uttalelser ble umiddelbart tilbakevist av Sir Michael Scholar, leder av landets autoritetet for statistikk.

De konservative har lovet å redusere nivået på nettotilflyttingen til «titusenvis» – men har ikke angitt noe spesifikt tall.

Befolkningsvekst

ONS` fremskrivinger – basert på dagens immigrasjons-nivå – viser på at Storbritannias befolkning på 61 millioner vil øke til 70 millioner innen 2029.

Figuren er blitt en slagmark mellom regjeringen og de som presser på for en strengere innvandringspolitikk

Innenriksminister Alan Johnson sa i utgangspunktet at han ikke «lå våken» om natten og bekymret seg for den raske veksten. Nå insisterer han på at ONS-figuren bare er en fremskriving og at statistikere har tatt feil før.

Antallet innvandrerer som bor i Storbritannia har nesten doblet seg på mindre enn 30 år. Den totale utenlandskfødte befolkningen utgjør nå 6.7 millioner mennesker.

Arbeidsplasser

Browns nå beryktede «britiske jobber for britiske arbeidere»-løfte er blitt fatalt underminert av de nye sysselsettingstallene fra ONS.

Disse viser at det i privat sektor var 288.000 færre britisk-fødte personer i arbeid i tredje kvartal i fjor enn det var i 1997.

Brown liker å inkludere personer som jobber utover pensjonsalder som «nye arbeidsplasser» – men hvis du fjerner dem, er det 637.000 færre.

Samlet sett har innvandrere besatt mer enn 1.64 millioner av de 1.67 millionene arbeidsplasser som er skapt siden 1997.

Den svarte økonomien

I det siste tiåret har Storbritannia vært en magnet for illegale innvandrere, og det har ikke vært mulig å sette et endelig tall på hvor mange som har ankommet landet på denne måten.

Innvandrere samler seg ved Sangatte flyktningleir nær Calais og blir deretter smuglet inn i Storbritannia, ofte gjemt i lastebiler.

Blindpassasjerene forsvinner inn i en svart økonomi som anslås å være verdt milliarder av pund.

Vanligvis finner illegale innvandrere arbeid i kjøkken, landbruk og bygningsbransjen. Innvandringsmyndighetene sliter med å takle etterslepet av asylkrav, og har ikke ressurser til å spore dem opp.

Under valgkampen i 2005, nektet statsminister Tony Blair gjentatte ganger å anslå hvor mange illegale innvandrere som bor her. En måned etter å ha blitt gjenvalgt produserte regjeringen et anslag på 570.000.

Interesseorganisasjonen Migrationwatch mener at det virkelige antallet kan være så høyt som 870.000.

Noen Labour-ministre har lekt med tanken om å innvilge et amnesti, men det har blitt avvist som valgmessig upopulært.

Øst-Europa

Offentlige tjenestemenn anslo at mellom 5.000 og 13.000 østeuropeere ville flytte til Storbritannia etter EU-utvidelsen i mai 2004.

Men ved slutten av 2009 hadde 1.041.315 registrert seg i Innenriksdepartementets register for arbeidstagere.

Dette tallet inkluderer ikke selvstendig næringsdrivende eller de som ikke har villet registrere seg. Den uventede tilstrømningen – hovedsakelig fra Polen – har lagt betydelig press på skoler, helsetjenester og kommunestyrer, som enda ikke har fått økonomiske midler nok til å dekke utgiftene for de nyankomne.

Statsborgerskap

Ved å dele ut pass til utlendinger har Labour-regjeringen endret landets sammensetning for alltid. I 1997 var det bare 37.010 personer som fikk statsborgerskap.

I fjor godkjente Innenriksdepartementet rekordmange 203.865 søknader, en økning på 58 prosent på ett år.

Til sammen har Labour skapt 1.5 millioner nye britiske borgere – alle med full stemmerett.

Ministre har gjentatte ganger lovet å stramme inn kravene for statsborgerskap, senest ved å insisitere på at innvandrere må «tjene» passet ved å utføre frivillig arbeid.

Utvisning av asylsøkere

Labour-regjeringen har ikke kommet seg etter kaoset som oppsto i begynnelsen av dette århundret, da rekordmange asylsøkere strømmet til Storbritannia.

Selv med konservative anslag lever rundt 285.000 avviste asylsøkere fortsatt i Storbritannia – men antallet som blir deportert er fallende.

I 2009 var det 10.815 som ble deportert eller forlot landet frivillig, noe som er 16 prosent mindre enn i 2008.

Av dem som dro, benyttet 2.985 seg av den frivillige returordningen – verdt 3.000 pund hver (ca. 27.000 NOK).

Regjeringens mål om å ferdigbehandle 90 prosent av asylsøknadene innen seks måneder etter 2011 er blitt avvist som «uoppnåelig» av uavhengig sjefsinspektør John Vine i Det britiske grensebyrået.

Bare en tredjedel av avviste asylsøkere – 7.850 av 26.832 som har mottatt ordre om deportering – ble fraktet ut av landet i 2008. serveres med deportasjon meldinger – ble fjernet i 2008. Inspektører har nylig identifisert ett nytt etterslep på hele 40.000 tilfeller i asylsystemet.

Studentvisum

I 1998 var antallet visa som ble delt ut til utenlandske studenter 69.607. I 2008/9 hadde dette tallet steget til 236.470.

Regjeringens egne tall antyder at mer enn én av ti av de utenlandske studentene som studerte her i landet i fjor var sponset av et falsk college.

Minst 1.5 millioner studentvisum har blitt delt ut i de siste åtte årene alene.

En av dem som nøt godt av studentvisum er Umar Farouk Abdulmutallab, som er mistenkt for å ha planlagt å sprenge et transatlantisk fly i julen 2009. Innenriksdepartementet ga ham tillatelse til å studere til mekanisk ingeniør ved University College London mellom 2005 og 2008.

En rekke andre terrormistenkte har brukt «studentvisum-ruten» inn i UK.

Fengsler

Storbritannias fengsler har blitt omgjort til hva De konservative kaller «kriminalitetens FN» og har insatte fra 160 forskjellige land.

De 11.546 utenlandske statsborgerne utgjør èn av syv innsatte i våre fengsler. De varierer fra mordere og voldtektsforbrytere til innbruddstyver, pedofile, narkotikahandlere og tyver.

Det er bare 192 medlemsland i FN, så alle bortsett fra 32 er representert i det britiske fengselsvesenet.

Det store antallet utenlandske innsatte er en viktig faktor bak (fengsels)overbefolkningen, som har ført til tidligere løslatelse av britiske kriminelle.

Den hemmelige planen

Uten tvil den mest ødeleggende anklagen av dem alle. New Labours valgmanifester har inneholdt lite eller ingenting om partiets innvandringspolitikk.

Men i følge et utkast til en rapport fra Kabinettet, skrevet i 2000, hadde ministrene en hemmelig plan for å «maksimere innvandringen for å nå regjeringens sosiale mål».

Tidligere Labour-rådgiver Andrew Neather, som arbeidet med rapporten, sa at dette målet var å «gni De konservatives nese i mangfold og å gjøre deres argumenter utdaterte.»

Daily Mail: Labour’s betrayal of British workers: Nearly every one of 1.67m jobs created since 1997 has gone to a foreigner