Ray Honeyford var rektor ved Drummond School i Bradford i England i fire år frem til 1984. Skolen hadde allerede da overvekt av elever med asiatisk bakgrunn, og Honeyford noterte seg at mange av elevene, spesielt de fra muslimske kulturer, i liten grad deltok i det britiske samfunnet. Honeyford skrev derfor en artikkel som tok […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.