Nytt

Blidensol sykehjem i Stavanger kaster inn håndkleet. Etter å ha forsvart forbudet mot hijab i det lengste vil styret likevel tillate hodeplagget. «Slaget er tapt,» sier styremedlem Thomas Middelthon.

Middelthon viser til at både Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda har uttalt at det er lovstridig å nekte ansatte å bruke hijab.

– Dermed er slaget tapt. Vi har ikke tenkt å lage mer bråk rundt dette, vi ønsker trivsel og ro på Blidensol, sier Middelthon til NRK.

Striden om hijabbruk ved Blidensol sykehjem i Stavanger har pågått siden høsten 2016. Styret ved sykehjemmet vedtok et forbud mot at ansatte kunne bruke hijab på jobb, noe som førte til at kommunen sa opp driftsavtalen med sykehjemmet.

Styret stod lenge på sitt, men presset av oppsigelsen av driftsavtalen snur man nå.

Direktør for oppvekst og levekår i Stavanger kommune, Per Haarr, sier han er overrasket over at styret snur.

– Dette var helt nytt for meg. Nå åpner vi for ny dialog med sykehjemmet, sier han.

Flere av de ansatte på Blidensol er sykemeldte som følge av uroen rundt striden. Yaha Gapuraejva er en av dem.

Helsefagarbeideren fra Tsjetsjenia har jobbet fast ved Blidensol sykehjem i Stavanger i de siste syv årene og er nå langtidssykemeldt.

– Jeg synes styret skulle gjort dette for lenge siden, sier hun.

 

NRK: Vil tillate hijab ved Blidensol sykehjem likevel