Den behandlingen ambulansesjåfør Erik Schjenken har fått av medier, frivillige organisasjoner og politikere, er i et større perspektiv mer alvorlig enn den Ali Farah ble utsatt for. Farah opplevde en bølge av sympati og støtte. Men den bølgen ble forvandlet til raseri mot ambulansesjåførene uten at noen protesterte. De ble overlatt til seg selv. Historien […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.