Dagbladets anke mot Oslo tingretts dom i Schjenken-saken behandles i disse dager, og redaktør i Dagbladet John Olav Egeland beklager seg over kritikken av fremferden hans avis utviste overfor Erik Schjenken og arbeidskollegaen hans. I mai 2011 tapte Dag­bla­det på alle punk­ter i tid­li­gere ambu­lanse­sjå­før Erik Schjen­kens søks­mål mot avi­sen for ærekren­kende påstan­der, og ble dømt til […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.