Nytt

VGs tidligere redaktør Bernt Olufsen tar for seg lagmannsrettens dom over Dagbladet i Schjenken-saken, og kommer med en oppsiktsvekkende bekjennelse.

Artikkelen heter En knusende dom, og man skulle tro Olufsen mener dommen over Dagbladet. Men det er egentlig ikke det som er hans ærende. Olufsen bruker det meste av plassen på å forklare at også Erik Schjenken får kraftig kritikk for mangelfull faglig utførelse, og Olufsen siterer Helsetilsynet i Oslo som snakket om «rasistiske overtoner». Er ikke dette sneen som falt ifjor og vel så det? Hensikten må være å skape en slags balanse.

Cluet kommer til slutt, når Olufsen refererer konklusjonen i dommen:

Retten er ikke i tvil om at den samelede dekningen med nyhetsoppslag, kommentarer og ledere etterlater et ensidig inntrykk av at det var en rasistisk motivert handlemåte hos Schjenken og hans partner. Og: verdibaserte utsagn i kommentarer må være forankret i faktum.

Så slipper Olufsen katta ut av sekken:

Nettopp dette er det vanskelig for norsk presse å leve videre med. Meningsdannelsen må være fri og ha et sterkere vern enn det lagmannsretten legger til grunn. Av denne grunn blir saken trolig også anket til Høyesterett.

En oppsiktsvekkende uttalelse. En av pressens nestorer mener mediene må ha lov til å spikre noen oppetter låveveggen for rasisme, hvis den lyster.

Olufsen siterer retten på at det går et skille 16. august 2007.

Det er et hovedpoeng for lagmannsretten at avisen ikke gjorde nok for å balansere og nyansere bildet av ambulansesjåførenes opptreden etter at den fikk tilgang til deres forklaringer og andre opplysninger i saken. På sin forside 16. august karakteriserte avisen forklaringene som «løgn og fanteri».

Det er dette Olufsen mener at pressen ikke kan leve med. Den skal med andre ord stå fritt til å dikte opp den versjonen som passer best inn i sakens dramaturgi.

Retten sier at selv kommentarer må ta hensyn til fakta. Olufsen sier at det kan vi ikke leve med. Rene ord for pengene. Det Olufsen sier er at at avisen skal ha rett til å sette seg ut over moralske grenser, som fakta-forankring til syvende og sist handler om.

Jeg tror ikke han helt har forstått hva han skriver. Men det er opplysende for VGs redaksjonelle linje.