Nytt

Den tidligere ambulansesjåføren Erik Schjenken har vunnet en definitiv juridisk seier over Dagbladet (den moralske hadde han for lengst tatt) etter at Høyesterett nå har forkastet avisens anke av lagmannsrettens dom, hvor Schjenken ble tilkjent 200.000 kroner i erstatning for å ha blitt hengt ut som rasist i ambulansesaken fra 2007.

Dagbladet mente pussig nok at ubegrunnede beskyldninger i kommentarjournalistikken trenger et spesielt rettslig vern.

Høyesterett er derimot ikke enig med avisen og skriver i begrunnelsen at anklagene om rasisme i kommentarer og lederen 14. august 2007 er så alvorlige at de ikke er beskyttet av Den europeiske menneskerettskonvensjonens bestemmelser om ytringsfrihet.

– Beskyldningene, som ble gjentatt flere ganger, sto ikke i forhold til de feilene som ble begått, Schjenken ble identifisert for en videre krets, og avisen handlet ikke i aktsom god tro når den i sine kommentarer og leder ikke tok noen form for forbehold om riktigheten av de anklagene som ble fremsatt. Å konkludere slik Dagbladet gjorde, kan heller ikke sees som et nødvendig element for å fremme debatten, skriver førstvoterende dommer Kristin Normann i avgjørelsen.

Med dette er et unødvendig langt kapittel avsluttet, og det er bare å gratulere Schjenken og den norske offentligheten med resultatet.

 

VG: Schjenken vant over Dagbladet i Høyesterett