Tavle

Ny leder av Norsk Presseforbund vurderer Høyesteretts dom i saken Dagbladet vs. Erik Schjenken. Men Løken Stavrum opererer med feil premisser.

Kanskje det er forståelig at hun gjerne vil opptre som pressens forsvarer. Men det blir feil når hun gjør Dagbladets syn til sitt og skriver at domstolene er feil sted for å vurdere den redaksjonelle frihet. Da går det på ytringsfriheten løs.

Når det går jus i mediedekningen er det en av samfunnets grunnleggende friheter som trekkes for retten.

Høyesterett dømte Dagbladet fordi man ikke korrigerte sin egen dekning da avisen måtte vite at det var kommet nye opplysninger som gjorde at det ikke var mulig å fastholde den stereotype rollefordelingen om kyniske, fordumsfulle ambulansesjåfører vs. forsvarsløs somalier. Dermed fremsto de fordømmende kommentarene og lederartikkelen som noe annet enn skjønn og vurderinger etter beste evne. Kommentarene lot som om de bygget på fakta, når avisen visste bedre. Dermed ble de æreskrenkelser og injurierende.

Dette demonstrerte advokat Carl Bore til fulle i retten og dommen drøfter det samme. På et eller annet tidspunkt måtte Dagbladet ha forlatt den ensporede dekningen. Oppslaget 16. august da man vendte sjåførenes egenforklaringer mot dem selv var et lavmål.

Dette vet Løken Stavrum. Hvorfor later hun som noe annet?

Pressefriheten skal ikke brukes til karaktermord.

 

http://www.dagbladet.no/2014/03/10/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/schjenken/32225040/