Sakset/Fra hofta

VGs Anders Giæver åkker seg over at Øyvind Spetalen og Erik Schjenken er foreslått som varamedlemmer av Pressens Faglige Utvalg, PFU.

Hvis en lege tiltalt for brudd på kvakksalverloven skulle dømmes av en person som var kjent for å mene at alle leger er kvakksalvere, ville det ikke bli store sjanser til en rettferdig rettergang.

Nei, og en journalist som mener at dette er en relevant sammenligning kan man heller ikke vente fair behandling av.

Spetalen er oppnevnt sammen med den tidligere ambulansesjåføren Erik Schjenken, som fikk medhold hele veien til Høyesterett for saken han anla mot Dagbladet i den såkalte ambulansesaken.

Schjenken sitter på en helt unik erfaring i norsk sammenheng. Men forbindelsene mellom han og Spetalen er også problematisk; Schjenken er den foreløpig eneste mottaker av 100.000 kroner fra Spetalens «medieofferfond», som han startet på sedvanlig høyt volum etter å ha inngått et forlik med Dagbladet for noen år siden. Og da Schjenken vant saken mot Dagbladet i tingretten, uttalte Spetalen at han burde hatt ti millioner i erstatning.

Slike bindinger gjør at man alltid vil kunne stille spørsmål om disse to utvalgsmedlemmenes uavhengighet av hverandre. Og et minst like stort spørsmålstegn ved dømmekraften Norsk presseforbunds generalsekretær til Kjersti Løken Stavrum som har tatt dem sammen inn i PFU.

Og hvordan er det med Giævers bindinger? Eller regner han seg som bindingsfri? Hvor skal en mann som blir knust av en samlet norsk presse henvende seg? Hvor skal han hente ressurser fra? Eller er det slik at finansmenn står i kø for å støtte noen som vil ta opp kampen med norsk presse? Giæver gjør seg ikke slike tanker. Han er mer opptatt av å mistenkeliggjøre Spetalen og indirekte Schjenken. En av de store skandalene i norsk presse det siste tiåret, reduseres til noe smålig personlig. Schjenken burde selvsagt hatt et langt høyere beløp enn noen skarve hundretusen, og ja, Spetalen og Schjenken har trolig lært en hel del om pressens makt og maktmisbruk. Er det ikke det PFU skal behandle? De skal da ikke utdele Oscar?