Nytt

Det var ikke i strid med ytringsfriheten at Dagbladet ble dømt for å ærekrenke ambulansesjåfør Erik Schjenken, slår Menneskerettsdomstolen fast.

Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) avviser å behandle klagen fra Dagbladet, skriver rett24.no. Retten mener det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene.

I 2007 ble ambulansesjåfør Schjenken anklaget for rasisme etter å ha nektet å ta med seg en skadet somalisk mann i Sofienbergparken i Oslo. Først nå er den rettslige behandlingen ved veis ende.

To norske aviser ble avvist av domstolen i dag. EMD kunngjør at den avviser å behandle både Schjenken-saken, og saken om en kirurg som i Avisa Nordland ble anklaget for å fjerne organer fra friske pasienter uten grunn.

Retten finner dermed ingen grunn til at de norske dommene innebærer brudd på menneskerettighetskonvensjonene. EMD skriver at de ikke finner noen grunn til å avvike fra Høyesteretts konklusjoner i de to sakene.

Dagbladet ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale den tidligere ambulansesjåføren Erik Schjenken 200.000 kroner i oppreisning for omtalen av episoden i Sofienbergparken, hvor avisen anklaget Schjenken for rasisme.

I Schjenken-saken publiserte Dagbladet tre særlig omstridte tekster; to kommentarer og en leder.

  1. Marie Simonsen 11. august 2007: «det ambulansepersonellet så da de kom til parken, var en somalisk mann», og at «Det var rasismens stygge og ubarmhjertige konsekvens. Det var resultatet av et menneskesyn, hvor noen er mindre verdt enn andre.»
  2. Haddy Njie skrev samme dag en kommentar med overskriften «Grums med full spredning». Hun konkluderte slik: «Og som, i verste fall, lar en hardt skadet mann bli liggende igjen på gresset med blødende hode og munn fordi man ikke ser et offer, men en farlig bråkmaker. Du trenger ikke være uttalt rasist for å begå en rasistisk handling.»
  3. Dagbladet skrev en lederartikkel med denne formuleringen: «det er nesten som om det skulle vært brannmenn som ikke gadd å slukke en brann fordi det bodde uønskede personer i gården».

Det viste seg snart at Dagbladets skildringer var rikere på patos enn logos, skriver rett24, og lagmannsretten la til grunn at avisen ved rasismepåstanden ikke kunne sies å ha vært i aktsom god tro. Avisen anket, men ble avvist av Høyesterett.