Nytt

Erik Schjenkens psykiske skader pga mobbing og uthengning i mediene har fått betegnelsen medieoffersyndrom. Gjensidiges advokat mener saken ikke har overføringsverdi og neppe vil danne presedens. Er det så sikkert?

Erik Schjenken og en kollega ble hovedpersoner da de som ambulansesjåfører ble tilkalt til Sofienbergparken i Oslo i 2007, der en mann var blitt slått ned. På bakken lå Ali Haji Mohamed Farah. En god del mennesker sto omkring. Ambulansefolkene kom til at Farah kunne ta drosje til legevakten på egen hånd. For dette ble de hengt ut som rasister samme kveld, og medier og politikere, selv statsråder, fulgte opp i samstemt kor.

Schjenken har vunnet frem i retten med at rasismebeskyldningene var falske. Nå har han også vunnet frem med at den posttraumatiske lidelsen er en arbeidsskade. Gjensidige mente den handlet om ham som privatperson.

Schjenken har nå fått medhold i Borgarting lagmannsrett at hans sykdom, posttraumatisk stressyndrom, er en arbeidsskade. Dommerne i lagmannsretten mener at rasismebeskyldningene mot Schjenken ble fremsatt allerede under arbeidet som ambulansesjåfør i Sofienbergparken. Gjensidige må betale saksomkostninger og erstatning.

Skadet på jobb?
Begge partene er enige i at det var sammenhengen mellom hendelsen i Sofienbergparken og den påfølgende mediedekningen som er årsak til Schjenkens lidelse. Striden mellom Schjenken og forsikringsselskapet Gjensidige er om skaden ble påført ham i arbeid. Gjensidige mener at hans diagnose, posttraumatisk stressyndrom, med underdiagnosen medieoffersyndrom, er en belastningslidelse forårsaket av psykisk belastning over lengre tid, og dermed unntatt fra lovens dekningsområde. Schjenken mener at hendelsen i Sofienbergparken sammenholdt med den umiddelbare mediedekningen var det som utløste lidelsen, og at det er tilstrekkelig for å etablere et ansvar i henhold til yrkesskadeforsikringsloven.

At Schjenken har fått gjennomslag på alle punkt, både mot rasismeanklagene og mobbingen i mediene, er tankevekkende, og kan godt tenkes å bli plukket frem i andre tilfeller der massiv mediedekning på sviktende grunnlag fører til pyskiske skader. Dommen bør sende mediene i tenkeboksen.

Schjenken fikk medhold i retten
Erik Schjenkens sykdom er forårsaket av det som skjedde i Sofienbergparken 6. august 2007. Allerede samme kveld ble han uthengt i mediene. Dagen etter forlot han jobben.