Nytt

Det hjalp ikke å anke. Også i annen rettsrunde tapte Dagbladet mot Erik Schjenken. Borgarting lagmannsrett fant at avisen hadde et «massivt rasismefokus uten tilstrekkelig dekning i faktum».

«Ved vurderingen av Dagbladets dekning av hendelsen i Sofienbergparken 6. august, og ved avveiningen som skal gjøres mellom hensynet til ytringsfrihet og den enkeltes personvern, har lagmannsretten kommet til at Dagbladets samlede dekning ikke er vernet av ytringsfriheten.»

Videre mener retten at Dagbladets dekning «fikk et massivt rasismefokus uten tilstrekkelig grunnlag i faktum» og at avisen ikke «var tilstrekkelig aktsom og balanserende i dekningen av saken».

Retten reduserte noe overraskende erstatningsbeløpet fra 1 mill til 200.000, men Dagbladet måtte dekke Schjenkens advokatutgifter på 1 mill.

«Lagmannsretten ser hen til at Schjenken opplevde en mediepågang som var massiv over lengre tid. Det var en rekke oppslag i Dagbladet, inkludert forsider, som satte ham i et meget dårlig lys, og som inneholdt svært krenkende påstander», heter det i dommen, som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10102579