Leder i Oslo Høyre Michael Tetzschner mener at både Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) helt har misforstått hva et ombuds rolle er, og mener at Norge er best tjent uten ombud som opptrer som «politiserte kommisærer»:

– De er blitt statsfinansierte synsere, med en forkjærlighet for venstresiden, sier Tetzschner.

Som belegg for sine påstander om at Norge har det best uten barneombudet og likestillings- og diskrimineringsombudet, siterer Tetzschner fra de to ombudenes nettsider. Han liker for eksempel dårlig Barneombudets vurderinger av gratis skolemat i grunnskolen.

– Burde meldt seg inn i politiske partier

– De gjør rene politiske vurderinger, og da har de ikke helt forståelse av hva et ombud skal være, sier Tetzschner, som mener de heller skulle meldt seg inn i politiske partier, og slutte å dytte på folk politiske vurderinger.

Kommunikasjonssjef hos LDO, Ingeborg Grimsmo, mener imidlertid at ombudet ikke synser, men begrunner sine standpunkter i faglig kunnskap:

– Når vi kommer med standpunkt så er det jo ikke i et vakuum, sier kommunikasjonssjef hos likestillings- og diskrimineringsombudet, Ingeborg Grimsmo.

– Det vi gjør er ikke synsing, men begrunnet i faglig kunnskap. Og hvem som helst kan gå inn og lese våre rapporter og se hvilken dokumentasjon som er samlet, Det viser grunnlaget for våre meninger, sier Grimsmo.

– Man får si at disse ombudene, disse politiserte kommissærene, er så gjennomsyret av vanlig politisk synserier at de er best med å bli nedlagt, sier Tetzschner.

Også FrP har varslet at partiet ønsker å avskaffe LDO dersom de kommer i regjeringsposisjon til høsten. Senest i februar rettet Likestillings- og diskrimineringsnemda kraftig kritikk mot LDO, og omgjorde ombudets vedtak i Farah-saken, da LDO konkluderte med at ambulansesjåførene handlet på rasistisk grunnlag – uten at de aktuelle sjåførene hadde fått anledning til å forklare seg:

Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som behandler klager på Likestillingsombudets uttalelser og vedtak, tar i bruk sterke ord når de kritiserer dette.

«Nemnda finner det svært kritikkverdig at Ombudet kom med en slik uttalelse uten at de personene uttalelsen var rettet mot hadde blitt hørt.»

NRK: Vil legge ned barne- og likestillingsombudene

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.