Innenriks

Maren Oftebro, som mistet sommerjobben ved en av hyttene til Den Norske Turistforening fordi hun er veganer, har fått medhold hos Likestillings – og diskrimineringsombudet (LDO) om at oppsigelsen var usaklig. Ombudet mener at Maren Oftebro ble diskriminert på grunn av livssyn, skriver Vårt Land.

Den Norske Turistforening mente at Oftebros krav til dem ville medføre ekstraarbeid.

Ombudet har konkludert med at veganisme må forstås som et livssyn, med krav på vern gjennom diskrimineringsloven. Ombudet lener seg på forarbeider til diskrimineringsloven om etnisitet og uttalelser fra Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Sistnevnte slår i følge Vårt Land fast at veganisme faller inn under artikkel 9 (tros – og livssynsfrihet) i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

«Å leve som veganer er for mange et omfattende livsvalg, og derfor noe mer enn matpreferanse,» sier Lier Haugseth ved LDO. I uttalelsen kaller ombudet veganisme for «en videre ideologisk betraktning» og en «gjennomgripende etikk som man baserer livet sitt på.»

Marte Munkeli i Norsk Vegansamfunn sier til Vårt Land:

«Mange tror nok at veganisme bare handler om å spise plantebasert, mens det faktisk er en overbevisning om at dyr har interesser og rettigheter som vi plikter å ivareta. Det å være veganer er hele tiden å ta bevisste valg hvor man forsøker å redusere den lidelsen man påfører dyr gjennom sine handlinger. Dette gjør ikke veganisme til en tro eller religion, men den kan defineres som en etisk eller filosofisk overbevisning hvor man tilkjenner dyr moralsk relevante egenskaper og behov.»

Kravet om ikke å bli diskriminert er i ferd med å bli vårt samfunns tvangstrøye, den legger enhver debatt død, for ingen ønsker å være den som diskriminerer. Det er imidlertid påfallende hvem som kan påberope seg denne eksklusive beskyttelsen: De tilhører aldri den gamle orden…

Vårt Land