Nytt

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. (Foto: LDO/Kimm Saatvedt)

Det blir stadig flere kriminelle muslimer, og staten må derfor ansette fengsels-imamer, krever likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er bekymret for religionsfriheten i norske fengsler og foreslår at staten betaler for imamer i fengslene.

Innsatte i norske fengsler forskjellsbehandles systematisk. Særlig kvinner og minoriteter er utsatt i fengsel, men også religionsfriheten til innsatte bekymrer ombudet, heter det i en ny rapport fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), ifølge Vårt Land.

De peker blant annet på at antallet utenlandske innsatte i norske fengsler har økt betydelig de siste tiårene. Likevel består den faste, religiøse betjeningen kun av prester fra Den norske kirke.

I rapporten foreslår ombudet derfor at staten må finansiere stillinger for personell fra andre tros- og livssynssamfunn, i tillegg til prester fra Den norske kirke.

«Fengselsprestordningen gir grunn til å tro at innsatte som ikke er medlemmer i Den norske kirke, ikke har lik tilgang til tros- og livssynstjenester under soning», skriver LDO i rapporten.

Ingrid Rosendorf Joys, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, roser forslaget.

– Dette er musikk i mine ører, sier Joys til Vårt Land. Hun mener forslaget er «helt i tråd» med at vi får en stadig mer mangfoldig befolkning.

Les også