Nytt

– Det er mange fordommer og negative holdninger mot folk med muslimsk bakgrunn, hevder likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser en handlingsplan mot «muslimhat» i Norge.

– Regjeringen har lagt fram en god handlingsplan mot antisemittisme. Vi trenger en tilsvarende plan for hat mot muslimer, sier Bjurstrøm til Klassekampen.

På vegne av ombudets brukerutvalg, en samling av 16 ulike organisasjoner som arbeider for ulike grupper som utsettes for diskriminering og trakassering, har hun levert en rekke innspill til hva statsminister Erna Solberg (H) kan ta med i regjeringserklæringen til Solberg II-regjeringen. En egen handlingsplan mot muslimhets er blant kravene.

– Vi er i en situasjon i dette landet hvor det er mange fordommer og negative holdninger mot folk med muslimsk bakgrunn, sier hun.

Ombudet er i gang med en granskning av nettdebatten i sentrale norske medier. Resultatene skal legges fram på en konferanse i slutten av november. Målet er å kunne dokumentere bedre hvem som hetses, av hvem og på hvilke saksfelt.

Hun presiserer at hun synes Solberg har vært god på mange områder når det gjelder å bekjempe hets og dårlig debattklima.

– Men det blir for tamt. Jeg savner at hun blir tydeligere, sier Bjurstrøm.

Ombudet savner tydeligere grensesetting fra Solberg, og sier følgende med klar henvisning til Sylvi Listhaugs imamsleik-uttalelse:

– I min rolle skal jeg være tilbakeholden med å kritisere politikere. Men det er et dilemma at vi har hatt en valgkamp som har dreid seg mye om norske verdier, der det har blitt en stemning i den politiske debatten som ikke er god. Det hadde vært strålende om statsministeren i stedet for å si at «jeg ville ikke ordlagt meg på den måten», hadde vært tydeligere på at slik ordlegger vi oss ikke i den politiske debatten, verken henne eller hennes regjering eller politiske motstandere.

Sigbjørn Aanes, statssekretær ved Statsministerens kontor, skriver i en e-post til Klassekampen at han ikke vet hva som er grunnlaget for Hanne Bjurstrøms påstand.

Når det gjelder forslaget om handlingsplan mot muslimhets, viser han til regjeringens handlingsplan mot hatefulle ytringer. «Den dekker alle grupper, også de med ulik religiøs tilknytning», skriver han.

 

Klassekampen: Ber Erna stanse muslimhat

Les også