Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm etterlyser en handlingsplan mot "muslimhat" i Norge.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.