Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm krever at myndighetene undersøker Det Islamske Kultursenters overnattings-SFO.

I et brev til statsrådene med ansvar for utdanning, integrering og likestilling ber likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm myndighetene om å undersøke forholdene, skriver Aftenposten.

Bjurstrøm sier hun frykter at kjønnsdelte aktiviteter kan gi menighetenes unge trøbbel med å bli integrert i det norske samfunnet. Hun ber myndighetene om å se om dette er et tilbud som kanskje fører til en polarisering i det norske samfunnet.

Ombudet ber også myndighetene om å gå i dialog med foreldrene som sender barna i moskeen for dette tilbudet.

Det Islamske Kultursenter tilbyr barn og unge et religiøst skoletilbud etter skoletid med overnatting. SFO-tilbudet er kjønnsdelt. Gutter og jenter får undervisning og overnatter i avdelte lokaler i både Drammen, Oslo og Nedre Eiker, har Aftenposten avdekket.

– Vi blir bekymret når vi hører om et opplegg for barn på et tidspunkt når alle andre barn er ute i fritidsaktiviteter og snakker norsk gjennom lek og aktivitet. Norske myndigheter kan ikke begrense dette til et spørsmål om religionsutøvelse, og at vi ikke blander oss inn, sier Bjurstrøm til avisen.

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.