Human Rights Service (HRS) klager staten inn for Diskriminerings- og likestillingsombudet. HRS tar utgangspunkt i myndighetenes manglende vilje til å innføre adekvate tiltak for å stanse kjønnslemlestelse, og mener at staten dermed praktiserer kjønnsdiskriminering i helseomsorgen. Diskrimineringen fører til brudd på internasjonale forpliktelser for å stoppe kjønnslemlestelse av jentebarn. Human Rights Service (HRS) ber Likestillings- […]

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.