Dagbladets journalist Arnhild Aass Kristiansen har tatt en nærmere kikk på den kuriøse påstanden om at Norge ligger på Europatoppen i partnerdrap. Påstanden, som er blitt videreformidlet av blant andre Amnesty, Krisesentersekretariatet og Likestillingsombudet og utløste spørsmål om hva som er galt med den norske mannen, stammer fra en rapport Amnesty og 13 andre organisasjoner overleverte til FN i forbindelse med Norges høring for FNs kvinnekomité i februar i år.

Den oppsiktsvekkende påstanden kan imidlertid ikke dokumenteres:

«Norge topper Europa-statistikken over drap begått i nære relasjoner», skriver Amnesty i sitt innspill til regjeringens stortingsmelding om vold i nære relasjoner.

Dagbladet ringte Amnesty for å høre om det kan stemme at vi er verst i Europa.

– Dette er hentet fra en rapport vi skrev sammen med 13 andre organisasjoner som ble levert til FN i forbindelse med Norges høring for FNs kvinnekomité i februar. Det var Krisesentersekretariatet som skrev akkurat dette punktet, forteller politisk rådgiver i Amnesty Patricia Kaatee.

Hun vet derfor ikke helt hva som er kilden til påstanden, men henviser til informasjonansvarlig Lone Alice Johansen i Krisesentersekretariatet.

På spørsmål om hun tror det kan stemme at vi topper statistikken i Eurpa svarer hun likevel ubetinget «ja».

– Jeg har aldri opplevd at Krisesentersekretariatet kommer med informasjon som ikke stemmer, sier hun.

Hos Krisesentersekretariatet blir Kristiansen henvist videre til Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) rapport Saldo for 2010, hvor påstanden, som ifølge Johansen skal stamme fra FN-rapport, er gjentatt. Men heller ikke kommunikasjonssjef Randi Hagen Eriksrud i LDO kan belegge påstanden.

«Vi har nøstet i bakgrunnen for at vi formulerte oss på den måten i Saldo 2010. Setningen er dessverre upresis. Bakgrunnen for at vi skrev det slik er at Norge i følge en FN-statistikk (statistical division database fra 2001) kommer høyt ut i europeisk sammenheng. Denne statistikken er referert i Ny tid 16.2.2007. Dette er et stort problem i Norge, men vi kan altså ikke underbygge at Norge topper statistikken.»

Bunnen faller dermed ut av påstanden som både Amnesty, Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har brukt.

Både Amnesty International og Krisesentersekretariatet beklager at de har gjengitt udokumenterte opplysninger, men politisk rådgiver i Amnesty, Patricia Kaatee, gjør oppmerksom på at det ikke alltid er slik at de kan etterprøve bakgrunnsinformasjonen de benytter seg av.

Lone Alice Johansen ved Krisesentersekretariatet har forsøkt å ettergå opplysningene, og har henvendt seg til FN-databasen UNECE som Likestillings- og diskriminieringsombudet oppgir som kilde. Men i svaret fra UNECE fremgår det at LDOs forklaring om at FN-statistikken viser at Norge kommer høyt ut i europeisk sammenheng også er feil.

UNECE har aldri hatt tall over drap i nære relasjoner fra Norge.

Blant annet skriver FN-organet:

«Vår database har aldri inneholdt norske data på forholdet mellom gjerningsmann og offer.» (…) «Det går åpenbart ikke an å bruke disse dataene til å trekke noen slutninger om drap begått av partnere.» «Det er ingen UNECE rapport som rangerer ofre for kriminalitet i Norge i forhold til andre land.»

Dagbladet: Slik havnet Norge feilaktig på Europatoppen i partnerdrap