Hjertelig gjensyn på flyplassen i Kabul da et charter-fly med 21 returnerende asylsøkere fra Sverige og Østerrike landet 11. oktober i fjor. (skjermdump, SVT)

 

Redd Barna lyver ikke, skriver generalsekretær i Redd Barna, Tove R. Wang, i et svar til min artikkel Redd Barna lyver om retur av afghanske «asylbarn»

Retursenteret norske myndigheter ønsker å etablere i Kabul skal tilby et skreddersydd opplegg til enslige mindreårige. Her skal de returnerte «asylbarna» bo inntil de har nådd myndighetsalder (for den som tror at alle sammen er under 18).

Bevisbyrden ligger på Redd Barna når organisasjonen påstår at risikoen for de som returnerer er spesielt stor.

Som «bevis» påberoper Wang seg en rapport fra sin egen organisasjon, og Kai Eide – som sluttet som FNs spesialrepresentant for åtte år siden. Beklager, Wang, men dette er ikke på langt nær nok til å tilbakevise påstanden: Redd Barna lyver.

I min artikkel skrev jeg:

Redd Barna lyver når de sier at Norge sender asylsøkere til en krigssone. På samme måte som at de lyver når de sier at alle asylsøkere som hevder de er under 18 år, er barn.

(…)

De beskriver dessuten Kabul som en «krigssone». Det er blank løgn. Det er ikke krig i Kabul. Det hjelper ikke at fantasten Kai Eide roper ulv, ulv! – som han har gjort de siste ti årene. En seriøs organisasjon må støtte seg på seriøse kilder. Landinfo, for eksempel.

Kabul er farligere enn på mange år, skriver Wang, og trekker frem Kai Eide som sannhetsvitne.

Kai Eide var FNs spesialrepresentant til Afghanistan fra 2008 til 2010. Det er åtte år siden, Wang. Eide er ikke lenger en sentral figur i vurderingen av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan. Han kjenner forholdene i landet og FNs rolle der, men har ingen spesielle forutsetninger til å uttale seg om sikkerheten i Kabul nå.

Eide har dessuten gjennom flere år markert seg mer som asylaktivist enn sannhetssøker når det gjelder retur av afghanere uten krav på beskyttelse.

Les om Kai Eides korstog mot Sylvi Listhaug: Avdanket toppdiplomat «refser» Listhaug: – Det er en større verdikamp

«De blir vanligvis tatt imot av sin familie. Dersom familien ikke er der, reiser de videre til sine respektive destinasjoner», sa Masood Ahmadi, som jobber for FNs organisasjon for migrasjon (IOM) i Kabul til SVT i fjor høst.

Ahmadi sitter i Kabul. Han er FNs Reintegration Program Manager; han leder arbeidet med reintegrering av returnerte afghanere. Men Redd Barnas generalsekretær stoler mer på en pensjonist som observerer det hele fra Norge.

Wang viser også til en rapport fra FNs fredsbevarende operasjon i Afghanistan (UNAMA).

FNs rapporter er relevante å nevne i denne sammenhengen. De er nedslående lesning, og en viktig kilde til risikovurderingen. Men det er bare en av flere kilder. Den autoritative kilden for vurdering av det som på UNHCR-språk heter «generalized violence» – og som handler om faren for å bli et tilfeldig offer for vold i Kabul – er Landinfo, som jeg viste til i min artikkel, men som Wang behendig unngår å kommentere.

Og selvsagt unngår hun det, fordi hos Landinfo finner hun ikke støtte for at Kabul er «en krigssone».

I siste instans er det UDI og UNE som vurderer risikoen og terskelen for hva som er trygt, og de vurderer Kabul som trygg nok.

Det er påfallende at Redd Barna ukritisk velger å lytte til Kai Eide, og ikke til Landinfo og UDI/UNE, som sitter på mye mer informasjon om situasjonen enn den pensjonerte FN-utsendingen.

Wang svarer ikke på min påstand; at Redd Barna lyver når man påstår at det er krig i Kabul: «Thuestad hevder det er blank løgn at Kabul er en krigssone. Kabul er den siste tiden blitt rammet av flere alvorlige selvmordsangrep. Det at sivile drepes av selvmordsbomber har vært en økende trend i 2018, og de som bor i Kabul er spesielt utsatt»

Det er klart at Oslo er tryggere enn Kabul og andre områder hvor Taliban er aktive. Flere områder i Afghanistan er særlig utsatt for terrorangrep – i likhet med mange byer i Europa.

Så kan vi jo reflektere litt over hvordan denne terrortrusselen oppstod i vår egen bakgård.

 

 

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!