Et Color Line-fartøy passerer Drøbak i Oslofjorden. Foto: Øyvind Holmstad / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 (utsnitt).

 

Diskrimineringsnemnda mener Color Line brøt loven da en 29 år gammel kvinne ansatt i rederiet mistet jobben etter at hun begynte å bruke hijab.

I vinter hevdet en kvinnen at hun mistet jobben på Kiel-fergen fordi hun begynte å bruke hijab på jobb.

Dette bekreftes i et lydopptak av en samtale mellom kvinnen og hennes tidligere sjef, som NRK har lyttet til. Det kommer det ifølge NRK tydelig fram at kvinnen kunne jobbet videre i Color Line hvis det ikke hadde vært for hijaben.

– Hvis jeg, med hijab, hadde søkt en jobb hos Color Line, hadde jeg ikke fått jobben. Det er i strid med loven, sier 29-åringen til NRK.

Den 29 år gamle kvinnen klaget Color Line inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, som ga henne rett. I vedtaket fra Diskrimineringsnemnda heter det at Color Lines praktisering av uniformsreglementet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion.

Ferjeselskapet har hele tiden hevdet at hijab er et privat plagg, som ikke er tillatt til deres uniformer, men Color Line skriver nå i en tekstmelding til NRK at de tar nemndas avgjørelse til etterretning og vil ta avgjørelsen inn i uniformsreglementet, som er under revisjon.

Fagdirektør Margrethe Søbstad hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier det er rom for bruk av hijab på arbeidsplassen.

– Vi må avveie arbeidsgivers ønske om å fremstå verdinøytralt, opp mot enkeltpersoners rett til å utøve sin religion, sier hun.

Vedtak fra Diskrimineringsnemnda er juridisk bindende.

(©NTB)

 
 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.