Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstavik, mener at politiet må tillate bruk av hijab. Et forbud mot den private, religiøse markøren er i følge Ørstavik brudd på både likestillingsloven og diskrimineringsloven:

Justisdepartementet har ikke sannsynliggjort at det er nødvendig å forby hijab for å beholde nøytraliteten i politiet, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

– Et forbud mot hijab i politiet er brudd på både likestillingsloven og diskrimineringsloven, sier Ørstavik.

Ombudet avga i dag høringsuttalelse til Domstoladministrasjonen om å regulere bruken av religiøst og politisk betingede plagg og symboler i domstolene.

Justisdepartementet bestemte i fjor å ikke endre politiets uniformsreglement slik at religiøse plagg ble tillatt som en del av uniformen. Politidirektoratet hadde gått inn for å godta hijab.

Justisdepartementet avviser imidlertid at de bryter noen lover ved å forby hijab i politiet, slik likestillings- og diskrimineringsombud Ørstavik hevder.

Tidligere denne uken opplyste for øvrig Ørstavik at hun opplever det som «flaut at Norge har et nesten helt hvitt Storting», og at hun ikke utelukker at det kan bli aktuelt med ulik vekting av stemmer for å få flere med minoritetsbakgrunn inn på Stortinget.

Dagsavisen: – Politiet må tillate hijab