Det nye Likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstavik, sier til Radio Norge at det kan bli aktuelt med ulik vekting av stemmer for å få flere med minoritetsbakgrunn på Stortinget.

Tidligere denne uken opplyste Ørstavik at hun opplever det som «flaut at Norge har et nesten helt hvitt Storting», og mener at noe bør gjøres:

– Jeg ser ikke bort i fra at vekting, kvotering, pisk og gulrot er virkemidler for å skape mangfold. Men først og fremst må jo folk ta et aktivt valg og ønske dette. Og det tror jeg det norske folk ønsker i dag. Jeg tror de ønsker å se at de vi velger til å styre landet vårt skal speile den norske befolkningen som er i dag, sa Ørstavik – som altså ønsker å ta i bruk ulik vekting av stemmer – til Radio Norge.

Radio Norges nyheter kl. 20.00. Innslaget med Ørstavik finnes 01.50 minutter ute i sendingen.