Innenriks

Mandag måtte Likestillings – og diskrimineringsminister Solveig Horne forsvare Norges arbeid mot diskriminering og hatkriminalitet for FNs komite mot diskriminering.

Avisen Vårt Land kan den 18. august melde at Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener at diskrimineringen har blitt verre de siste fire årene, og hun tror at Solveig Horn må regne med tøffe spørsmål om regjeringens politikk, hun beskriver stemningen i Genève som amper.

Ørstavik hevder at trakasseringen av etnisk, tilreisende romfolk er blitt verre og at stereotypene og hatretorikken hardnet til etter 22. juli, særlig mot muslimer og innvandrere. Hun sier til Vårt Land:

«Jeg savner blant annet at regjeringen tar mer til motmæle mot den harde og brutale retorikken. Det opplever jeg at de gjør i svært liten grad. På nettet i dag bades vi i skittkasting. Uttrykk som «religionen deres er en trussel for menneskeheten» eller «du burde komme deg tilbake dit du kommer fra,» er sterke uttrykk. Slike utsagn fører til undertrykkelse og er med på å skape farlige stereotypier. Folk må få ytre seg, men vi må ta til motmæle og reagere også juridisk.»

 

Likestillingsombudet sa ingenting om hvilket samfunn vi får dersom det ikke skal være lovlig å kritisere islam og innvandringspolitikken, hva som da vil skje med likestillingen…