Sakset/Fra hofta

En bedrift har sagt opp avtalen med BIG Catering i Grimstad med begrunnelsen at eierne er Normisjon og at de ønsker å være livssynsnøytrale. Ifølge NHO og Likestillingsombudet rammes dette av diskrimineringsloven.

Bedriften vil ikke kommentere saken, men skriver i en e-post til BIG Catering at de har vært fornøyde med maten. Oppsigelsen av avtalen begrunnes med at de ønsker å være en livssynsnøytral bedrift.

Hvis bedriften hadde sagt opp avtalen på vanlig måte ville det ikke vakt offentlige reaksjoner. Men å grunngi oppsigelsen med at eierne er kristne, sier noe om hvor langt «nøytraliteten» kan gå. BIG Catering stiller ikke krav om livssyn ved ansettelse. Det er altså ikke de «kristne hendene» det reageres på, kun eierne.

Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, sier at en oppsigelse som begrunnes med livssyn, er diskriminerende og ulovlig.
– Det er forbudt i henhold til diskrimineringsloven. Bedrifter er også beskyttet mot brudd på disse grunnleggende rettighetene, sier hun.

Mathiesen synes slike holdninger er skremmende.

– Det er skremmende hvis vi begynner å tenke i de baner. Dette er kanskje den første i rekken. En slik utvikling vil vi ikke ha.

Også en representant for Likestillings- og Diskrimineringsombudet var klar på at dette var et brudd på diskrimineringsloven, da hun ble intervjuet i Her & Nå. Ville lederen Synnøve Ørstavik vært like klar? Programleder Soot Ryen forsøkte å finne vinkler som kunne forsvare en oppsigelse. Hva om det var politiske grunner, som Normisjons syn på homofili? Kunne det sammenlignet med synet på israelske varer fra Vestbredden?

Svaret er at man kan alltid kan finne en grunn, men samtidig har folk øyne i hodet og noe innenfor. De leser og hører at halal-mat innføres i offentlige kantiner og av flyselskaper. Ingen spør noen gang ikke-muslimer om hva de synes, eller reiser spørsmål om diskriminering. Tvert om ville det blitt oppfattet som diskriminering hvis noen forsøkte å stille et spørsmål om berettigelsen av å overkjøre ikke-muslimer.

Det handler m.a.o. om makt og hvilke grupper man ønsker å favorisere.

Oppsigelsen av BIG Catering på religiøst grunnlag er farlig fordi det synliggjør at samfunnet som en gang var kristent og fremdeles hevder å bygge på den kristne-humanistiske kulturarven, er blitt kristendomsfiendtlig.

Vi har byttet ut verdier.

Det er kanskje ikke så merkelig at dette kommer til uttrykk før jul, hvor tross alt stifteren av religionen feires. For alle fiender av kristendommen er julefeiringen en torn i øyet. Det religiøse aspektet må derfor gjerdes inn: Skolebarn må ha skriftlig tillatelse fra foresatte for å kunne delta på skolegudstjeneste f.eks.

Dette er trolig bare begynnelsen. Kirken later som det går over grensen, men kirken har selv vært med på utviklingen.

Hver gang det dukker opp en sak som gjelder et kristent symbol som ikke må vises – f.eks. kors på asylmottak – forsikres det at det ikke har noe med fiendtlighet til troen å gjøre. Men alle kan se at det går bare én vei: Kristendommen skal fjernes, og veien gjøres bred og porten høy for islam.

Den ene religion kastes på dør og den andre innsettes.

Slik innfører man en ny religion.

Det er ekstra følbart før jul, og det stikker nok mange i hjertet. Nordmenn blir myke om hjertet før jul.

Men det er den veien det går.

Hvis man ser utviklingen i en større sammenheng er det ikke bare Jesus-barnet, men også ribba og alkoholen som ligger tynt an.

Plutselig er ingenting gratis lenger. Det koster noe.

 

http://www.nrk.no/sorlandet/vil-ikke-ha-mat-fra-kristen-leverandor-1.12711870

http://www.nrk.no/sorlandet/_-ulovlig-a-si-opp-avtaler-pa-grunn-av-religion-1.12715809