Nytt

Regjeringen setter i gang et arbeid med å utrede en lovendring der det innføres regler om tap av statsborgerskap. – Dette er et sterkt signal til mennesker som ønsker å delta i terrorvirksomhet og krigføring, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. 

Med dagens utvikling blant annet med norske statsborgere som reiser til Syria, er det viktig å se på hvilke tiltak som kan iverksettes for å motvirke radikalisering og terror, sier statsråden. – Vi vil derfor snu hver eneste stein for å finne nødvendige tiltak som vil virke mot radikalisering og ekstremisme, og vil derfor sette i gang en utredning om det bør innføres regler om tap der en statsborger opptrer sterkt til skade for statens vitale interesser eller frivillig har tjenestegjort i en fremmed militær tjeneste.

 

untitled

Solveig Horne – Frp

Regjeringen.no