Frps Solveig Horne har begynt å rette opp den skjeve fordelingen til ideelle organisasjoner som jobber med innvandringsspørsmål og integrering, men det er fremdeles langt igjen.

HRS-Logo

Selv om HRS er en av vinnerne nå, har situasjonen vært annerledes i mange år. Mens SV satt i statsrådsstolen ble støtten kuttet kraftig.

– SV har ranet oss over flere år og kuttet støtten kraftig fordi vi kom med islamkritikk. I 2005 fikk vi 2,1 millioner kroner i støtte, sier Storhaug. Hun mener Frp gjør altfor lite.

Allikevel greier Aftenposten å sette dette i et nepotistisk lys:

For noen måneder siden var Storhaug med på å utforme Fremskrittspartiets rapport om «Bærekraftig innvandring». Nå får HRS økt støtten med 80 prosent fra barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp), fra 500.000 kroner til 900.000 kroner.

Hege Storhaug stiller seg, ifølge Aftenposten, skeptisk til fremgangsmåten:

– Vi trenger ikke en gang å søke om støtte. Vi får bare pengene slengt etter oss, sier Hege Storhaug i Human Rights Service HRS. Hun er kritisk til hvordan støtten til innvandrerorganisasjonen og annen frivillig virksomhet fordeles.

– Statsråden sitter og fordeler støtter til dem de liker, etter nærmest eget forgodtbefinnende.

Hege Storhaug kommenterte saken på Facebook:

Aftenposten er så uredelig som det går an: Jeg forklarte Per Anders Johansen hvordan Lysbakken la om tilskuddsordningen på en udemokratisk måte, og satte seg i stolen og delte ut penger etter eget forgodtbefinnende. Og så vinkles dette som om HRS synes det er hårreisende at Frp slenger penger etter oss! Hva skal man gjøre med slik uredelighet? Hvorfor er media så totalt sjuskete og lite interessert i sannhet og faktiske forhold

Vi håper at Horne bare såvidt har begynt å gjenopprette balansen mellom hvilke organisasjoner som mottar støtte og at dette justeres ytterligere slik at Human Rights Service kan komme seg tilbake til 2005 nivået som de har fortjent til fulle i sin utrettelige kamp for faktaopplysning om innvandring og islam, likhet for loven og frihet for alle til å velge sine egne liv.

Vi kan ikke tenke oss at Aftenposten kan slippe unna med dette og venter spent på Heges tilsvar.

Aftenposten