Knut Arild Hareide er full av seg selv og får aldri nok. Hvor går ferden? I Thomas Knarviks strek er han på vei mot Mekka på et esel.

Kun Høyre og Fremskrittspartiet står fast ved at støtten til Human Rights Service skal fortsette. De andre partiene vil redusere eller fjerne støtten helt. Den er på beskjedne 1,8 millioner.

Man lurer på om de andre partiene har forstått hva meningsforskjeller og ulike perspektiv betyr. Er det slik at de bare ønsker én mening? SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre lever og puster moral og siden HRS etter deres definisjon er umoralske er det ingen pardon. HRS fortjener ikke støtte. Når man vet hvordan den norske stat øser ut millioner av kroner på ulike prosjekter, er ønsket om å frata HRS støtten uttrykk for smålighet og intoleranse. Hege Storhaug spurte hva som skulle skje med støtten til Antirasistisk senter, men fikk ikke svar.

ARS omtales ikke som «omstridt». Det gjør HRS. Hvor kjedelig skal den offentlige samtalen bli? Skal den styres av folk som Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande som aldri får nok av seg selv?

Høyre og Fremskrittspartiet vil videreføre statsstøtten til Human Rights Service (HRS). De øvrige partiene vil enten kutte eller redusere det statlige bidraget.
Det viser en rundspørring som Dagsavisen har gjort hos samtlige partier på Stortinget. Avisen konkluderer med at støtten til organisasjonen henger i en tynn tråd dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten.

SV og Miljøpartiet De Grønne og Venstre vil kutte støtten helt ut. Ap-leder Jonas Gahr Støre viser til at Arbeiderpartiet ikke har gått inn for å gi støtte i sine alternative budsjetter.

KrF og Senterpartiet gir begge uttrykk for at de vil redusere den statlige støtten til den kontroversielle organisasjonen, som i år mottar 1,8 millioner kroner fra staten. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gikk i fjor høst inn for å kutte støtten.

Imdi ville stanse
«HRS har de senere årene hatt en retorikk som av flere blir ansett som fremmedfiendtlig og muslimfiendtlig. En slik retorikk kan skape polarisering og bidra til å svekke tilliten», het det i en rapport som Dag og Tid gjorde kjent i mars i år.
Frontfigur og informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, reagerte sterkt på beskyldningene om lovbrudd som kom fram i den hemmeligholdte rapporten. Ifølge Aftenposten inneholdt rapporten sterk kritikk av lydbåndopptak HRS gjorde av forfatteren Amal Aden da hun var ansatt i organisasjonen.

-Bør øke støtten
Regjeringspartiene vil beholde statsstøtten. Høyre begrunner det med behovet for meningsmangfold i et demokrati. Frp mener HRS bidrar til å opplyse og undersøke temaer som ikke blir løftet opp i tradisjonelle medier og interesseorganisasjoner.
– Fremskrittspartiet mener HRS forvalter statsstøtten på en tilfredsstillende måte, og om noe bør støtten deres øke i framtida, sier innvandringspolitisk talsperson Mazyar Keshvari til Dagsavisen. NTB-Jan-Morten Bjørnbakk

SV har sin egen oppfatning av virkeligheten og de som ikke harmonerer med den, skal ut. SV kjenner at de har vinden i mot seg. Likevel mener de at det er de andre som sprer myter og konspirasjoner.

SV er så langt bak sin samtid at de snart er aktuelle som retromote.

SV mener på sin side HRS ikke oppfyller kriteriene for støtten de får. Det følgende er teksten fra statsbudsjettet som beskriver den ordningen HRS mottar støtte under: «De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet. De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap, formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres. Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer.»

– Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner. SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til Dagsavisen.

http://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/statsstotten-til-hege-storhaug-er-i-fare-1.1002717

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂