Hege Storhaug, HRS. Foto: Fredrik Varfjell / NTB.

De tre ledende rødgrønne partiene på Stortinget ber regjeringen om å fjerne statsstøtten til organisasjonen Human Rights Service (HRS) i budsjettet for neste år. De har ikke uttrykt noe ønske om å kutte støtten til floraen av islamvennlige organisasjoner.

Dette støttes av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV tirsdag, ifølge NTB.

Partiene ber også regjeringen oppheve retten Human Rights Service har til å foreslå nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). HRS er kjent som en islamkritisk organisasjon.

Fredag neste uke skal Stortinget stemme over forslaget.

Høyres medlemmer i justiskomiteen mener imidlertid at spørsmålet om HRS-støtten skal videreføres eller ei, er noe som hører innunder den ordinære budsjettprosessen.

– Regjeringen vil høsten 2021 oversende sitt forslag til statsbudsjett for 2022 til Stortinget, og det er derfor ikke naturlig å si noe om innholdet i forslaget på nåværende tidspunkt, skriver de i innstillingen.

Det ligger dermed an til at forslaget ikke vil få flertall.

Også Frp er sterkt imot å kutte HRS-støtten.

De rødgrønne ligger imidlertid godt an til å overta regjeringskontorene etter stortingsvalget til høsten. Dermed kan støtten til HRS likevel stå for fall.

– Hvis det blir en rødgrønn regjering til høsten, kommer ikke HRS til å få mer støtte, slår Aps Martin Henriksen, som sitter i justiskomiteen, fast overfor NTB.

I årets statsbudsjett ble støtten til HRS på 1,8 millioner kroner videreført. Siden 2005 har organisasjonen fått ca.26 millioner kroner i statlige overføringer. Dette er imidlertid «småpenger» sammenlignet med hva eksempelvis organisasjoner som den islamvennlige og kontroversielle ARS  og andre på venstresiden får.

Her er en oversikt over hva en del omstridte organisasjoner mottar, uten at verken pressen eller særlig mange politikere finner grunn til å protestere av den grunn:

Den beskjedne støtten til HRS har skapt strid flere ganger de siste årene, heiet frem av den venstreorienterte pressen.

I 2018 forsøkte daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) å kutte i støtten med 500.000 kroner. Det som førte til at daværende regjeringspartner Frp protesterte, og støtten ble videreført.

 

NB! Saken er oppdatert/endret, da NTB kom med presiseringer om Høyres standpunkt. Det ble først opplyst at Høyre ville kutte støtten, men dette ble endret av NTB. Document har derfor oppdatert saken tilsvarende. 

Kjøp Ruud Koopmans bok her!

Vi selger bøker av Hege Storhaug! Både enkeltvis og som bokpakke til superpris.


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.