Regjeringen foreslår å kutte støtten til Human Rights Service med en halv million kroner. – Frp orker eller gidder ikke forsvare oss i budsjettforhandlingene, sier daglig leder Rita Karlsen.

HRS har de to siste årene fått 1.835.000 kroner i årlig støtte over statsbudsjettet. Kuttet er altså på mer enn en firedel.

Det viser igjen hvilken makt Høyre gir Venstre, og hvor feige FrP er, skriver Karlsen:

Årsaken til kuttet er åpenbart. Venstre er kommet inn i Regjeringen, og FrP orker eller gidder ikke forsvare oss i budsjettforhandlingene. Det til tross for at det meste av FrPs politikk på feltet er utarbeidet av oss. Nå benytter Trine Skei Grande og Abid Raja anledningen til å fordele statens penger til sine venner.

Rita Karlsen nevner at Minotenk, stiftet av Abid Raja, nå får 3 millioner kroner årlig, etter et hopp på en million fra i fjor til i år. I tillegg var Venstre med på å sikre Shabana Rehmans Født fri 5 millioner kroner under budsjettforhandlingene i fjor. Beløpet videreføres på dette statsbudsjettet.

Ikke-eksisterende stiftelse fikk 5 mill.

Under budsjettforhandlingene med Venstre og KrF på tampen av fjoråret gikk regjeringen med på noe helt uhørt: Å splashe ut 5 millioner til en stiftelse før den overhodet var opprettet.

Det var mildest talt oppsiktsvekkende, et poeng som heller ikke gikk en begeistret Raja hus forbi:

– Dette er en parlamentarisk historisk hendelse. Det har aldri skjedd før at Stortinget har bevilget penger til noe som ikke eksisterer, sier Venstres Abid Raja, som hadde invitert til kakefeiring. (NTB)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet foreslo allerede i 2016 å kutte hele støtten til HRS. I direktoratets oversikt «Tilskott til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» listes 17 organisasjoner.

Den eneste som får kutt er HRS.

Tilfeldigvis også den eneste av de 17 som ikke roper halleluja til mer innvandring fra den tredje verden.

Direktoratet hører inn under kunnskaps- og integreringsstatsråd Jan Tore Sanners departement. Dette er mannen som i vår «gledet seg» til å beklage Sylvi Listhaugs berømmelige facebookinnlegg i Stortinget på vegne av regjeringen.

Amundsen: – Smålig

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen uttrykker i dag sin misnøye på Facebook: «Det er et skremmende og smålig forsøk på å undertrykke kritiske stemmer.»

Hvor mange sentrale Frp-ere er enige med Amundsen? Hvor mange andre på Stortinget? De bør tone flagg nå.

Vilje til å kaste penger etter «nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» mangler såvisst ikke; hele posten er økt fra 24 til 34 millioner siden 2017, en økning på 42 prosent.

HRS har foreslått at denne posten legges ned i sin helhet:

«Altså at både vi og de øvrige såkalte non-governmental organization (NGO), altså ikke-statlige organisasjoner, forblir nettopp det. Det er åpenbart noe som er fullstendig galt når de fleste av disse er tilnærmet fullfinansiert av staten – som igjen betyr at mange danser etter den sittende regjeringens pipe. For gjør du ikke det – slik som oss – da straffes du, og det til tross for at de fleste partiene på Stortinget i dag ønsker en innvandring- og integreringspolitikk som vi jobbet frem for 10-15 år siden. Men å begrense innvandringen kraftig, det har ingen mot til. Det betyr igjen at FrP velger sorte biler fremfor Norges fremtid.»

Rights.no tar pause frem til torsdag for å legge ny strategi etter nyheten om kutt i forslaget til statsbudsjett.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.