Daglig leder Shabana Rehman Gaarder, kulturminister Trine Skei Grande, stortingsrepresentant Abid Raja og prosjektleder Maria Khan hos Født fri deler opp kaken under åpningen av stiftelsen Født Fris nye lokaler i Oslo i 2018. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Det er stor fagøkonomisk og politisk enighet om at staten må spare penger i årene som kommer. Kollaps i oljeprisen, svak norsk krone og eldrebølge er tre viktige faktorer.

Ekstraordinære bevilgninger for å kompensere for voldsomt bortfall av inntekter på grunn av en nedstengt økonomi, har fjernet siste rest av tvil.

Livreimen må strammes inn.

Men hvor vi skal kutte, ja, det kommer til å bli heftig diskutert.

Kutt bør ikke ramme vekstevnen, for eksempel, derfor er skatte- og avgiftsøkning neppe et alternativ som vil få stor oppslutning, utover partiene til venstre for Ap, samt kanskje MDG.

Noe som henger i en tynn tråd, tross at de er gode på lobbyvirksomhet, er organisasjonene som mottar støtte under Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet, kapittel 496, post 71 i statsbudsjettet.

I den store sammenhengen er ikke denne posten stor, men til gjengjeld er den symboltung.

I Erna Solbergs regjeringstid har denne posten på statsbudsjettet vokst voldsomt, og er for 2020 på hele 42 millioner.

De største mottakerne er følgende organisasjoner (støttebeløp i millioner kroner i parentes): Født fri (6,0), Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Seif (5,3) Antirasistisk senter, ARS (5,1), Minotenk – Minoritetspolitisk tenketank (4,0) og Mirasenteret –Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner (3,6).

Disse “ressursmiljøene” er kontroversielle. De er splittende. De tilfører asyllobbyen betydelige økonomiske ressurser og mange av dem preger den offentlige debatt i stor grad – uten å ha et klart demokratisk mandat.

Hva de leverer av “integrering”, er lite målbart.

I andre land vil staten ikke finansiere denne typen virksomhet. De vil høre til frivillig sektor. Jeg mener de bør hente inn penger selv når staten må samle seg om samfunnsviktige tjenester.

En løsning er at de blir medlemsorganisasjoner. Da vil de også få en større forståelse av hvem og hvor mange de representerer. Det kan bety en realitetsorientering.

 

Kjøp Klanen her!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.