Michael Tetzschner (H) har fått nok av norsk bistand til korrupte land. Foto: Vidar Ruud / NTB

Norge gir enorme beløp i bistand. En stor del av dette går til korrupte land, der pengene lett kan forsvinne i «løse luften». Nå krever Michael Tetzschner (H) en kritisk gjennomgang av hele systemet.

Norge gir årlig flere titalls milliarder av kroner i bistand. Document har i flere artikler omtalt norsk bistand, blant annet her og her.

«I 2019 ga Norge rekordmye i bistand, nesten 40 milliarder kroner. Det var bortimot 10 prosent mer enn året før.»

«I budsjettet for 2019 ble bistands­budsjettet økt med rause 7 prosent fra året før. Til sammen skal Norge bruke 37,8 milliarder kroner på bistand i år, ref. statsbudsjett for 2019. For å illustrere at dette ikke akkurat er en liten post, kan det nevnes at det totalt er satt av ca. 21 milliarder på hele landets politi- og påtale­myndighet. Sagt på en annen måte: Vi bruker godt over 100 millioner kroner per dag, hele året, på bistand – ca. 4,5 millioner per time. Man kan jo regne ut minutt- og sekund­beløpene selv.»

Det har vist seg at mye av bistandsmidlene havner i land med styresett og kontrollmekanismer av en helt annen art enn det man kjenner fra vestlige demokratier. Dette har denne uken vært tema i blant annet E24, der man skriver:

«Tirsdag skrev Aftenposten/E24 om Norges støtte til organisasjoner i korrupte land. Verdens fire mest korrupte land får totalt 2,5 milliarder kroner. Det er en økning på 1,8 milliarder siden 2012.»

Det vil altså si at den norske bistanden til verdens mest korrupte land, er mer enn tredoblet siden 2012.

E24 fortsetter:

«En evaluering slår fast at Norge ikke følger godt nok med på misbruk av penger. Evalueringen er gjort av Nordic Consulting Group (NCG).»

Dette er opplysninger som har fått den sentrale Høyre-politiker Michael Tetzschner til å reagere kraftig. Tetzschner er nestleder i utenrikskomiteen, og har representert Høyre på Stortinget for Oslo Høyre siden 2009.

Nå vil han ha svar av ansvarlig minister i den regjeringen Tetzschners egen partifelle Erna Solberg leder.

Tetzschner krever rett og slett at utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) nå kommer på banen og tar dette på alvor. Han mener norske myndigheter har vært for naive overfor dem som mottar støtten, og at dette kan føre til økende misnøye og skepsis til hvordan myndighetene bedriver sin bistandspolitikk.

«– Over tid vil sakene undergrave oppslutningen om bistand», sier Tetzschner til Aftenposten/E24.

Han mener det heretter må stilles noen helt konkrete krav før Norge gir fra seg milliarder i bistand:

«– Nødhjelp må ytes. Uansett regime. Men i bygging av samfunn må vi stille større politiske krav. Jeg vil prioritere fattige land som går i retning av en rettsstat, foran diktaturer uten vilje til endring».

Dette tar Tetzschner nå opp direkte med utviklingsministeren:

«I en interpellasjon stiller han spørsmål ved virkemidlene for å hindre misbruk. Videre lurer han på om Ulstein er enig i evalueringen.»

Ifølge Aftenposten/E24 er utviklingsminister Ulstein enig i at dette er et viktig tema:

«– Hver krone på avveie rammer de svakeste. Derfor er dette arbeidet avgjørende», sier Ulstein til Aftenposten/E24.

«– Kampen mot korrupsjon er et helt sentralt element i vår utviklingspolitiske innsats», legger han til, uten å gå nærmere inn på hvordan dette påvirker KrFs ikke ubetydelige givervilje i bistandssammenheng.

Tetzschner og Høyre ønsker å gjøre noe med de grunnleggende prinsipper bistanden styres etter.  Norge har siden 2016 jobbet ut fra mål om at bistanden skal utgjøre 1 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Det har med andre ord vært et mål for hvor mye penger som skal gis, og ikke for hva som skal oppnås.

Høyre vil snu på dette, ved å endre prosentsatsen og heller sette konkrete resultatmål for bistanden. Det skriver Vårt Land.

Her er ebok-utgaven! Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den.

Bli en støttespiller for Document du også:

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.