Regjeringen bevilget mandag 3,7 milliarder kroner til Det globale partnerskap for utdanning (GPE). Barns utdanning er utvilsomt viktig, men hva får vi vite om hvordan pengene blir brukt? Riksrevisjonen har tidligere kritisert disse bidragene, men bistanden fortsetter ufortrødent.

En gledesstrålende pressemelding, delvis også gjengitt av NTB, forteller om de nye milliardene til GPE.

– GPE er en viktig partner i regjeringens utdanningssatsing og jobber for at alle barn skal få utdanning av god kvalitet. Utdanning er vårt viktigste verktøy for å sikre like muligheter for alle. Utdanning er dessuten veien til sosial og økonomisk utvikling for ethvert land, sier Ulstein. (Regjeringen)

Hvem kan være så hjerterå å kritisere dette?

Riksrevisjonen har gjort det. Ikke mange orker nok å lese Riksrevisjonens 138 sider lange rapport til Stortinget fra 2019, Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning, men her er noen smakebiter:

 • Bistandsforvaltningen gjør ikke nok for å sikre pålitelig og relevant
  resultatinformasjon om bistand til utdanning.
 • Norges støtte til REACH*-fondet har usikre og forsinkede resultater.
 • Rapporteringen til Stortinget om resultater av norsk bistand til utdanning er
  unyansert og inneholder flere eksempler på misvisende informasjon.
 • Det gis ikke nok informasjon om resultater, administrative kostnader og hva norske
  bistandsmidler brukes til.
 • Norsk prioritering av utdanning for barn med nedsatt funksjonsevne følges lite opp i
  praksis.
 • DFIDs arbeid med resultatinformasjon viser at den norske bistandsforvaltningen
  har muligheter for læring og forbedring.

På hjemmesidene til GPE ser vi at Norge står for 10 prosent av midlene til denne organisasjonen.

3,7 milliarder nye norske kroner for den neste toårsperioden er ikke så mye mindre enn Storbritannias bidrag på 430 millioner pund sterling (ca. 5,1 milliarder NOK), folketall og budsjett tatt i betraktning.

– Å sikre barn utdanning er det beste våpenet vi har i kampen mot fattigdom, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) i en pressemelding.

Pengene blir fordelt over en femårsperiode, som tilsvarer 740 millioner kroner per år. Dette er 50 millioner kroner mer per år enn i den forrige perioden, fra 2018 til 2020.

De norske pengene skal bidra til at 88 millioner flere barn, inkludert 46 millioner jenter, får skolegang, og at 175 millioner barn får grunnleggende leseferdigheter.

85 prosent av GPEs midler gikk til Afrika sør for Sahara, og 60 prosent til land i krig og konflikt i 2019. (NTB)

Norge vil jo alltid være en stormakt der penger deles ut …

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.