Sakset/Fra hofta

Dette gatebildet fra Kabul, tatt i april 2009, kan stå som en passende illustrasjon til norsk u-hjelp. Grått og nitrist. Afghanistan mottok nær trekvart milliard kroner i 2020. Når Taliban snart tar over styringen, kan vi vente oss at behovet vil øke. Foto: Geir Furuseth

Den nye norske rekorden i bistand, 39,5 milliarder kroner i 2020, utgjør 1,11 prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI). Med det er Norge ett av seks land som nådde FN-målet på 0,7 prosent. Christian Tybring-Gjedde (FrP) kaller det for imperialisme, men vi synes det vitner om våre politikeres etnosentriske visjoner om å bruke oljepengene våre til å styrke sitt eget selvbilde ved å gi penger til et gjennomkorrupt FN.

I lys av fjorårets rekordtall fremstår sammenligningen med Peer Gynt, eminent beskrevet av Øystein Steiro sr. i  kronikken Vi nærmer oss slutten av fjerde akt? her i Document, som en nærmest genial forklaring på denne ødslingen med skattebetalernes penger:

Det er historien om ‘engasjementspolitikken’ og den megalomane ambisjonen om Norge som humanitær stormakt. Det er historien om Gro og Thorbjørn og Kjell Magnes og Ernas etnosentriske visjoner om å bruke oljepengene våre til selv å bli keiser ikke bare i Norge, men i hele verden. 

Norads hjemmesider er det ingen selvransakelse å spore. Under ledelse av SVs mangeårige toppolitiker Bård Vegar Solhjell har Norads 270 ansatte bevilget penger til 1794 prosjekter, 103 land og 936 partnere.

Samlet sett ga vi 39,5 milliarder kroner i 2020, en økning på 1,7 milliarder siden 2019. Det er det høyeste beløpet noensinne. Bistandsoverføringer globalt økte med 161 milliarder amerikanske dollar, det vil si opp 3,5 prosent eller 8 milliarder fra 2019, viser nye tall fra OECD.

Norge blir sett på som en viktig støttespiller for FN-systemet og andre multilaterale organisasjoner som jobber for bærekraftmålene. Norsk bistand gjennom slike organisasjoner økte med 1,8 milliarder fra 2019 til 2020. Det utgjorde i fjor 23,5 milliarder kroner, det vil si 59 prosent av norsk bistand.

Verdensbankgruppen er totalt sett vår største bistandspartner og mottok i fjor 4,6 milliarder kroner fra Norge.

At Syria topper statistikken, er forståelig, men hva vil skje med Afghanistan når Taliban ser ut til å overta makten? Legg også merke til at Etiopia mottok nær trekvart milliard kroner i bistand i 2020. Så lenge Etiopias fredsprisvinner fra 2019 og diktatoren i Eritrea nå står sammen om krigsforbrytelser i Tigray, bør denne støtten stoppes med umiddelbar virkning.

Erna mer gavmild enn Jens

I Nettavisens artikkel kommer det frem at regjeringen Solberg har vært 100 milliarder kroner mer gavmilde enn Soria-Moria-regjeringen under ledelse av Jens Stoltenberg:

Siden 2013 har Norge brukt 282,1 milliarder kroner på bistand. Under Jens Stoltenbergs åtte år som statsminister ble det brukt til sammen 188,9 milliarder. (Nettavisen)

Som tallene viser, er det det gjennomkorrupte FN-systemet som får brorparten av de norske bistandsmidlene. Etter flere års erfaring med FN på flere kontinenter vet jeg selv hvor ineffektivt og korrupt dette systemet er. Fremfor å ta noen av de eksemplene her og nå, er det like beskrivende å vise til denne nyhetssaken fra forrige uke:

FN gir Iran en plass i rådet for kvinners rettigheter. Galskapen er surrealistisk

Denne absurditeten ble fordømt av Senterpartiets representant i utenrikskomiteen, Emilie Enger Mehl:

– Et regime som dreper kvinner og aksepterer tvangsekteskap og voldtekt mot barn er satt til å beskytte kvinners rettigheter. Det er en bisarr forestilling.

Document fikk kun et svadasvar fra Utenriksdepartementet på vårt spørsmål om Norge stemte for Iran:

Stemmegivning i forbindelse med valg og kandidaturer i FN er ikke offentlig. Dette er i tråd med prosedyreregel om hemmelig valg, og fast praksis blant FNs medlemsland. Iran har utvilsomt store utfordringer når det gjelder kvinners rettigheter og likestilling.

Dette har Norge gitt tydelig uttrykk for, både i FN og i vår bilaterale dialog med iranske myndigheter. Nå som Iran er valgt inn i Kvinnekommisjonen, vil vi aktivt bruke anledningen til å påvirke dem, til å stille klare forventninger og til å holde dem ansvarlige. (E-post fra statssekretær Jens Frølich Holte (H))

På sin Facebook-side setter Christian Tybring-Gjedde FNs vesen til skue:

FN er basert på hestehandel mellom nasjonene, og prinsipper og etikk er ikke fremtredende for noen valg. Men valget av Iran til FNs Kvinnekommisjon må nok være det mest umoralske og paradoksale valget FNs medlemsland noen gang har tatt.

I gårsdagens utenrikspolitiske debatt i Stortinget ville ikke utenriksministeren fortelle hvorvidt Norge stemte for Irans inntreden i kvinnekommisjonen (se replikker på utenriksministeren på slutten av vedlagte video). Et gammelt ordtak sier at den som tier, samtykker. Og for å være ærlig er det ingenting som forundrer meg lenger. (Facebook)

Riksrevisjonen ingen hindring

I 2018 slaktet Riksrevisjonen Norges satsing på regnskog-beskyttelse:

Regjeringen og Norad satser nok på at folks hukommelse er svak, for heller ikke i fjor unnlot de å bære havre til de døde hestene, Paris-avtalen og «det grønne skiftet»:

– Hvordan land legger om politikken framover, avgjør om vi vil lykkes med å begrense oppvarmingen av jorda og ødeleggelse av regnskogen. Dette er blant annet viktig for å unngå at verdens matsikkerhet forverres. Å støtte tropiske land i å redusere avskoging, er god klimapolitikk og god utviklingspolitikk, sier Rotevatn. (Norad)

Christian Tybring-Gjedde gir en god beskrivelse til Nettavisen:

– Det er historien om den hvite mann som forteller den svarte mann hvordan han skal styre sitt eget land. Det er en form for imperialisme. Det er nedverdigende for dem som mottar støtten.

Det er nok ingen fare for at Stortinget og regjeringen vil lytte til jordnære stemmer som Enger Mehl eller Tybring-Gjedde. Da er det nok mer sannsynlig at NRK henter inn tidligere leder av Democrats abroad, Lisa Cooper. Sammen med andre fra BLM-miljøene vil hun nok vite atter å legge skylden på hvite og kalle bistanden for «white supremacy»…

(Nettavisen) Erna Solberg har flesket ut 282 milliarder kroner i bistand: – Virker ikkeKjøp Ruud Koopmans’ bok her!