Kommentar

Erna Solberg spiller på den internasjonale scenen: Hun er selvskreven på FNs Climate Action Summit i New York. Norge øser nemlig penger ut over land som Kongo og Gabon for å bevare regnskogen. Her sitter hun sammen med Kongos president Felix Tshisekedi. Kongo er et gjennomkorrupt land,men like fullt med i Central African Forest Initiative (CAFI). Norge har bevilget én milliard kroner til dette initiativet hittil. Tidligere var det bistand som man ikke hadde motforestillinger til, nå er det regnskog. Det gode formål overskygger alle hensyn, så som regnskap. Dette er globalisme i praksis. Norges miljøpolitikk integreres i en internasjonal struktur som omfatter migrasjon og grønt skifte. Foto: Jason DeCrow/AP/Scanpix

Motstanden mot vindkraft på land og bompenger har noe til felles: Når endringene treffer folk på hjemmebane, trer de ut av passiviteten og går sammen. Tar partiene signalet?

Det ser ikke slik ut. Ap varsler at de ser for seg et samarbeid med MDG i 2021. Det vil forvandle Ap fra et styringsparti til et fløyparti. Men Ap jakter på tidens moteluner og hiver historie, tradisjon og prinsipper på båten.

Opposisjon og regjering kappflyr i samme retning. Hvor skal motforestillingene komme fra?

Vi snakker om en norsk pragmatisme som er blitt til i kamp med naturen gjennom århundreder. De fleste nordmenn har en innebygd respekt for naturen.

Et endret syn på natur og menneske

Men det er vanskelig å finne spor av denne pragmatismen i regjeringens politikk: Det virker snarere som om de konkurrerer med andre land om hvem som tør å hive seg ut for klimastupet.

Regjeringen har latt seg bevege til å bli en del av en radikal miljøbevegelse som handler om langt mer enn klimanøytralitet.

Ta bare nedleggelsen av pelsdyrnæringen som Venstre fikk tvunget de andre regjeringspartiene med på.

– Dette er en gledens dag for dyrene, vi har kjempet i 17 år for bedre dyrevelferd. Dette er litt uvirkelig, sier stortingsrepresentant Guri Melby (V) i en uttalelse til NTB 14. juni.

Det er en overkjøring av distriktene. Klimafanatisme er et byfenomen. Penger er ingen hindring når det gjelder å realisere de rene idealene: Nedleggelse av pelsnæringen er beregnet til å koste 2,3 milliarder.

By mot land

At miljøsak i stor grad er et spørsmål om by mot land underslås: En urban elite ofrer uten hemninger distriktene på en empatisk forståelse av skapningen som omfatter dyr og natur: At menneskets temming av naturen innebærer et element av tvang, går man ikke med på.

De grønne bryr seg ikke om at bilene forsvinner fra sentrum i byene. De ser på det som et fremskritt. De kan ubesværet sykle og drikke sin caffe latte. At disse byene er ved å endre karakter og preges av nye typer «klima»trusler, lukker de øynene for.

På 70-tallet var Manhatten folketom etter stengetid pga kriminalitet. Noe lignende vil skje med våre byer.

Kjønn

De samme menneskene bruker LQBT-bevegelsen som rambukk mot kjernefamilie og heterofile. Det er opplest og vedtatt at «sånn er det»: Kjønn er et spørsmål om personlig valg. Helseminister Bent Høie gjorde endring av kjønn til en byråkratisk formalitet.

Erna Solberg vender blikket utover. Norge skal konkurrere på en internasjonal arena der det gjelder å være flinkest i klassen.

Ved hver korsvei er det de radikale som stikker av med stafettpinnen: Venstre utnytter Ernas stilltiende samtykke og utmanøvrerer FrP, som ikke klarer å sette foten ned.

Vindkraft favoriseres

Erna er ikke på Tybring-Gjedde og Helgheims side. Hun soler seg i glansen av Equinors vindfarmkontrakter utenfor New York og på Doggerbank.

Subsidiereglene er rigget slik at det er vindkraft som favoriseres.

Vefsn kommune i Nordland viser til at oppgradering av vannkraft er mindre lønnsomt enn utbygging av vindkraft, i henhold til dagens skatteregime.

– Oppgradering av vannkraft må bli underlagt samme skatteregime som blant annet vindkraft, skriver kommunen.

Men denne favorisering hører vi lite om.

Det stor Skiftet

I stedet for Det grønne skiftet kan vi snakke om et Skifte som berører hele samfunnet. En omkalfatring som snur opp ned på alt det norske samfunnet er bygget på opp gjennom historien.

Den oppvoksende slekt må leve med resultatene, men det er viktig at de som har opplevd overgangen fra det gamle rotfestede til det nye grensesprengende, beskriver hva som skjedde.

Giganteksperiment

Dagens giganteksperiment er en kurs mot katastrofen. Man kan ikke demontere alle verdier og sedvaner og tro at det skal gå bra.

Det trengs norsk pragmatisme og seighet.

Acer er bare ett bevis på hva som foregår: Ap og Høyre meldte Norges grønne kraft inn i EUs energiunion. Nei til EU mener det var i strid med Grunnloven og vil ha vedtaket prøvet for retten. Regjeringen sier nei til domstolsbehandling. Saken begynte for retten mandag.

Prøvingen er en styrkeprøve. Kampen må fortsette selv om retten skulle avvise behandling.

Vi står overfor en maktdemonstrasjon der øvrigheta vil endre landet i strid med befolkningens ønsker.

Erna sier det bare er Norge som kan ivareta norske interesser i Sikkerhetsrådet.

Sannhete er at hun ikke klarer ivareta norske interesser på hjemmebane.

 

 

 

 

 

Forhåndsbestill boken her til spesialpris!