Vindfarmen HelWin-Cluster 35 km nord for Helgoland. Foto: Fabian Bimmer/Reuters/Scanpix

Mandag kveld holdt australske Joanne Nova det nyttige foredraget «HOW TO RUIN A PERFECTLY GOOD ELECTRICITY GRID IN 3 EASY STEPS» på Litteraturhuset i Oslo, arrangert av Klimarealistene. Foredraget inneholder beinharde talldata rundt innføringen av vindmøller i et fungerende kraftnett, og burde derfor være essensielt for enhver politiker, journalist eller embedsmann som håndterer energisaker. Dette er jo tall utledet fra faktiske forsøk, noe som trumfer enhver forskning, prognose, mening eller synsing. Norske politikere burde derfor kastet seg over henne og hennes ferske talldata. Men gjett hvem som ikke var tilstede for å slippe og lære? Og gjett hvorfor?

«Det grønne skiftet» skyter ubønnhørlig fart i Norge – det eneste og reneste landet i verden som allerede har 100% grønn kraftforsyning, og derfor ikke trenger noe grønt skifte. Det forhindrer imidlertid ikke at Erna Solberg brukte ca 35 milliarder bare i 2017 på klimatiltak for å «oppfylle våre forpliktelser». Men det er peanøtter i forhold til regningen som snart kommer for norske forbrukere og butikkeiere.

Billige vannkraft-Norge skal revolusjoneres med svindyr vindkraft vi ikke trenger

I tett og ukritisk samarbeid med Zero og NHO, er Solberg i gang med å pepre norsk natur med vindmølleparker for å redde jordens klima med «teknologi». Første trinn i denne planen var ACER og de nye «smarte» strømmålerne man fikk montert i alle hytter og hjem på kort tid. (Hvorfor klarer ikke staten å være like ubegripelig hypereffektiv når vi trenger helsehjelp? Jeg har aldri sett maken til ressurser eller iver…)

Andre trinn er å innføre subsidierte vindmølleparker og solstrøm-anlegg som Norge ikke trenger. Og tredje trinn er å innføre en ny «effekttariff», som skal erstatte prissystemet som har gitt nordmenn lav og forutsigelig strømregning i 100 år eller deromkring. Nå blir det det slutt på det. Samtidig skal strømnettet «oppgraderes» for flere 100 milliarder for å takle vindkrafta, og sende stabil norsk vannkraft hit og dit i Europa, samtidig som du må forberede deg å miste strømmen noen timer nå og da, gjennom styrte utkoblinger. (Nei, jeg tuller ikke. Sverige er i gang. for «den grønne fremtiden» er som Albania i fortiden.) Alt dette er helt unødvendig, det blir jævlig dyrt, og du skal betale for det. Spre nyheten til alle du kjenner.

Det er mye å lære av de som har gått foran. Altfor mye tydeligvis

Norges velfungerende strømforsyning skal altså reformeres fullstendig med solkraft og vindmøller, og kobles tett sammen med hele Europa som en del av Europas gigantomaniske «grønne skifte», i håp om å stoppe uvær i 2100 eller deromkring…kanskje. (Hvor mange sparepærer trengs det for å stoppe flommer i Bangladesh?) Tyskland og Danmark har holdt på med vindkraft lenge, fordi Tyskland og Danmark alltid har hatt mangel på egne energikilder. De trengte å eksperimentere og forske, men resultatene er entydige der også: Vindkraft skaper bare problemer.

Australia er imidlertid et mer interessant case, fordi det er ligger helt isolert, har bare ca 25 millioner innbyggere, og har hatt et stort, stabilt og velfungerende kraftforsyning basert på litt vannkraft og egne kullreserver i tiår etter tiår. Ingen problemer.  Hele denne kraftinfrastrukturen var i stor grad nedbetalt og dekket Australias kraftbehov, og alt fungerte helt fint frem til 2005. OK? De trengte sol og vindkraft like lite som Norge gjør det, men i 2005 startet altså vindmølle-galskapen i Australia også, og i nøyaktig samme år startet problemene for forbrukerne og næringslivet. Hva kan Norge lære av det?

Data som gir et nøyaktig grunnlag for beslutninger i Norge. Men hvor var Erna?

Alt dette gjør det lett å dokumentere helt nøyaktig hva som skjedde når man innførte sol- og vindkraft i det australske kraftnettet og kraftmarkedet. Derfor er erfaringene fra Australia gull verd for noen som vil prøve det samme i andre land. Right? Et pensum. Vindmøllenes ABC. Et absolutt «must», så man har solid kunnskap i bånn, og vet hva årsak og virkning vil bli av strømrevolusjonen man setter i gang. Ikke sant?

Politikere reiser jo ellers verden rundt for å «lære», så en kveldstur til Litteraturhuset burde gått bra for regjeringens utsendte medarbeider for å spare noen hundre milliarder. Politikere som har ansvaret for kraftforsyningen til 5 millioner mennesker i verdens kaldeste land, SKAL nemlig kjenne til disse tallene, så de forstår hva de vedtar. «Noen har gjort det før, så la oss lære av deres erfaringer» burde hordene av politikere og presse sagt, mens ekstra stoler ble satt ut i salen. Men neida…

Document.no var der, for vi vil formidle fakta uansett

Ingen politikere var i salen. Ingen fra pressen heller. Selv ikke NRK som er lovpålagt å være «balansert» var der. Ingen kom på pressekonferansen tidligere på dagen heller. Av de ca 60 som som var på forelesningen til Joanne Nova, var det forbausende mange ingeniører – du vet, de folkene som faktisk kan og forstår teknologi og realfag. Så hva viser egentlig dataene og erfaringene fra Australia, som Erna Solberg ikke gadd å bruke et minutt på? I kortform vil innføring av vindkraft og solkraft i et velfungerende kraftnett føre til dette:

• Strømprisen dobler eller tredobler seg.

• Kraftnettet blir ustabilt og uforutsigbart.

• Næringslivet mister konkurransekraft fordi all strøm blir dyrere.

• Alle varer og tjenester blir dyrere for forbrukerne. Næringslivet svekkes

• Kraftmangel og styrte strømutkoblinger blir vanlige.

• CO2-utslipp og kullavhengighet vedvarer

• Salget av dieselgeneratorer og backupløsninger øker.

• Den økonomiske utviklingen bremses og stopper opp.

• Kraftkrevende industri flagger ut til lavere priser og mer stabilitet

• Vindmølleindustrien blir avhengig av subsidier.

• Jobber skapes i lavkostland som Kina.

• Andre kraftprodusenter slutter å investere.

• Energifattigdom oppstår blant lavinntektsgrupper

• Vedlikeholdsutgiftene for kraftnettet eksploderer.

• Noen forbrukere får litt billigere strøm enn andre på dagtid.

Årsakssammenhengene bak alle disse resultatene er kompliserte, lite intuitive og ofte overraskende. (Vi fikk oss alle en god latter eller tre underveis) De er også for snirklete og sammensatte til å forklare kort og enkelt, men de er likevel logiske. Men det viktigste er at de empiriske dataene er «rock solid» og helt udiskutable:

Krystallklar konklusjon: Sol- og vindkraft virker ikke

Å innføre vindmøller og solkraft i et godt fungerende, nedbetalt, stabilt kraftnett, (som det norske) resulterer i en katastrofe for forbrukerne og næringslivet. Det løser ingen problemer, og skaper bare mange nye problemer, til en enorm kostnad for næringslivet og forbrukerne. Og her er den viktigste lærdommen til NHO, næringslivstopper, norske politikere og embedsverk:

Virker ikke sol- og vindkraft på kontinentet som er som skapt for sol- og vindkraft, da kommer det aldri til å virke i Europa.

Resultatene og erfaringene fra Australia viser entydig at «Det Grønne Skiftet» er et falsum, basert på feilaktige forutsetninger fra mennesker som er teknologiske analfabeter, men har mange fikse, grønne ideer i hodet sitt. Dette er da også helt i tråd med hva man opplever i Tyskland, Danmark og Sverige, som sliter med nøyaktig samme problemer som Australia: Priseksplosjon på kraft, økte priser på alt hvor strøm inngår i produksjon og distribusjon, (altså…alt av varer og tjenester) samt kraftmangel, strømbrudd og energifattigdom – uten at det har signifikant effekt på CO2-utslippene.

Dermed har norske politikere bunnsolide data for å ta en kvalifisert beslutning rundt innføringen av vindmøller, solpaneler og overføringskabler i Norge:

Vindmøller er en enorm risiko for landet, forbrukerne og næringslivet, og har nesten ingen fordeler. IKKE GJØR DET!!

Men det gjør de. Fordi sterke økonomiske krefter vil det. Så hvem kjenner hvem, og hvem tjener på dette?

Driver Erna Solberg med bevisst tjenesteforsømmelse, eller vet hun ikke bedre?

Det er helt merkverdig hvordan regjeringen rett og slett ikke VIL forholde seg til problemene vindmøller skaper. Regjeringen driver en bevisst ignorering av fakta, og systematisk villedning av publikum. Og resten av pressen vil ikke grave i det, eller utfordre henne: Bare hør hva Erna Solberg sier om «omleggingen» av norsk energiforsyning til Bergens Tidene 23. november 2018

Vi trenger en kombinasjon av ulike energikilder. Vind, vann, sol og jordvarme. Bølgekraft er kanskje ikke så hipt ennå, men blir det kanskje når vi har knekt koden for hvordan den skal bli lønnsom. Vi må bruke hele miksen, selv om vannkraften fortsatt vil være hovedleverandøren i Norge i mange tiår fremover, sier hun.

For det første trenger vi ikke Norge et nytt vanvidd-kostbart kraftnett betalt av norske skattebetalere, men eid av tyske næringsinteresser. Vi har allerede et kraftnett som er nedbetalt, velfungerende og stort nok for Norge. For det andre er ikke vindkraft lønnsomt. Det er enormt kostbart, subsidiert og økonomisk ødeleggende. Når Europeiske politikere ukritisk hevder at «nå er fornybart  rimeligere enn kullkraft» er det en blank løgn basert på triksing med tall og statistikk, samt at «Det Grønne Skiftet» har tredoblet kraftprisene og pålagt samfunnet og næringslivet virkningsløse CO2 avgifter. Hvorfor ignorerer statsministeren denne økonomiske katastrofen for borgerne hun skal representere? Tallene er tydelige og udiskutable. Fasiten foreligger. Hun vil bare ikke ta i den. I samme intervjuet viser hun også hvor barnslig ukritisk hun er til klimasaken:

Hvis vi ikke tar vare på klimaet, vil konsekvensene for klassisk naturvern bli enormt mye større enn det vindkraftutbyggingen representerer. Da vil vi få endringer i de biologiske prosessene, mer ekstremvær og mer tørke. Det kan bli langt mer utfordrende, og påvirke det biologiske mangfoldet og vår opplevelse av omgivelsene. Klima er blitt en grunnforutsetning nå – også for det klassiske naturvernet.

Det sier statsministeren, som altså IKKE er fra MdG eller Zero, men fra det tidligere så konservative og økonomisk ansvarlige Høyre. Enhver klimaforsker (som ikke er kjøpt og betalt med forskningsmidler for å bekrefte Erna Solbergs velgerbedrag), kan imidlertid fortelle henne vitenskaplige fakta: Mennesket har ingen kontroll over klimaet, og ingen kan si sikkert hva det gjør til neste år engang. Klimakampen er helt forgjeves: Selv om alle land i verden kuttet 100% CO2 til neste år, ville klimaendringer fortsette som før, for klimaendringer er natur, og når man kjemper mot selve Solen, så vil man sannsynligvis tape.

Resten av verden kutter da heller ikke CO2: Etter 30 år med klimakamp, har utslippene gått opp hvert år. Kina, India og USA er ikke med på dette tullet og minst 1500 kullkraftverk er under planlegging på kloden. Norge kan ødelegge alle sine naturperler med vindmøller, og sløse bort 100% av oljefondet på «å oppfylle våre klimaforpliktelser», og det vil være 100% bortkastet.

Heldigvis for menneskeheten er CO2 plantenæring som sørger for større skogsvekst og avlinger til snart 8 milliarder mennesker. Uten dagens 0.04% -nivå av CO2 i atmosfæren ville verden antagelig hatt matmangel. Jeg tror ikke noe på at Erna Solberg ikke vet alt dette. Hun er informert, men ignorerer det bevisst og driver sløseriet videre. Hvorfor? Hvem tjener på det?

Nekter man bevisst å ta ensyn til faktiske resultater, så begår man tjenesteforsømmelse

Men her er litt kaldt vann i ansiktet: Politikere og tjenestemenn kan ikke bare gjøre som de føler eller ønsker. De har et ansvar. De skal følge god forvaltnigsskikk og sørge for at vedtak som blir gjennomført er basert på korrekte opplysninger og fakta. De plikter å finne fakta, og benytte disse i vedtaksprosessen, noe de er ivrige på å gjøre i alle andre prosesser…unntatt klima. Men hvis man presser gjennom store endringer og investeringer, gjort på synsing, feilaktige opplysninger eller bevisst ser bort fra, eller fortier faktiske resultater eller empiriske data, ja da villeder man både embedsverket og befolkningen. Og det mine kjære lesere…

Det er å begå tjenesteforsømmelse.

Dette gjelder også vise versa hvis forvaltningen sitter på empiriske data som direkte strider mot politikernes oppfatning av en sak. Da har embedsverket et plikt til klart og tydelig å informere og advare politikerne, slik at disse kan ta en mer kvalifisert avgjørelse – eller få et klart ansvar for sine feilslutninger. Gjør ikke embedsverket det, så begår også de tjenesteforsømmelse. Norge er ikke en bananrepublikk riktig ennå. Vi har fortsatt regler i dette landet – selv når alle er smittet av klimafeber.

Frankrikes finansminister ble tiltalt for nettopp tjenesteforsømmelse i 2016, gjennom grov uaktsomhet som førte til misbruk av offentlige midler. Å bygge vindparker over hele Norge basert på feilaktige opplysninger, løgn og villedning av publikum, samtidig som man bevisst ser bort fra klare tall og data fra andre land som har forsøkt de samme, er godt innenfor misbruk av offentlige midler, gitt data fra Australia er korrekte. Det samme vil satsing på karbonfangst være: Norge har brukt 7 milliarder på en «Månelanding» som viser tydelig at CCS ikke virker. Da kan man ikke bare ignorere dataene og fortsette med sløsingen som om man starter fra null. Det er kriminell tjenesteforsømmelse.

Nedsett en uavhengig energikommisjon som belyser saken

Jeg skulle ønske Fremskrittspartiets stortingsgruppe ville se nærmere på innføringen av et nytt vindmøllebasert kraftnett i Norge, og gjerne forlange at det nedsettes en fri og uavhengig kommisjon som ser nærmere på det som foregår rundt norsk energipolitikk og energiforsyning. Dessuten anbefaler jeg Faktisk.no å gjennomgå mine påstander godt og grundig. Hit me with all you got, please?  Pussig nok vil disse selvutnevnte sannhetens overdommerne aldri sjekke de ville og vanvittige dommedagspåstandene som klimaindustrien serverer daglig. Hvorfor ikke det tro? Hvem tjener på det?

Redaksjonen vil være krystallklar overfor statsministeren her: Du har ikke mandat eller rett til sløse bort hundrevis av milliarder på noe som beviselig ikke fungerer, bare fordi sterke kapitalkrefter ønsker det, vennene dine i Zero presser deg til det, og venninna di Angela Merkel ber deg redde den grønne fiaskoen hennes. Denslags lukter det korrupsjon av. Ta ansvar eller få ansvaret. Vi kommer aldri til å gi oss.

Og du kjære leser? Du bør/kan/må sende denne artikkelen til statsministerens kontor, dine folkevalgte og dine venner, så INGEN kan hevde de var uvitende. Dessuten bør/kan/må du betale et månedlig abonnement til redaksjonen så vi kan grave enda dypere i denne kostbare galskapen som vil ramme lommeboka til alle nordmenn og næringsdrivende om få år. Sannheten er mer verdifull enn noengang.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂