Sammen er vi dynamitt! Erna Solberg og Angela Merkel liker hverandre. Under Erna er Norge blitt mer Tysklands-orientert enn vi har vært siden før annen verdenskrig. Erna hører det Merkel hører. Berlin, 18. oktober 2018. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters/Scapix

Dramaet rundt vindparken på Frøya spisser seg til. Argumentet for vindparker i Norge er at fornybar kraft må til for å oppnå det påståtte «grønne skiftet». Men det grønne skiftet var over i Norge for hundre år siden. Vi har ingen kullkraftverk å legge ned. Vi har 100 % grønn vannkraft, og mye mer å gå på. Norge trenger altså ikke vindkraft – så hvorfor i huleste er det en gigantisk vindkraft-satsing i Norge nå? Vel: for å redde Tyskland og Angela Merkels ettermæle.

Tyskland har svidd av over 1000 milliarder euro på vindturbiner. Akkurat som advart viser det seg at det ikke har gitt særlige kutt i kullkraft-avhengigheten, men desto større problemer med ustabilitet i strømforsyningen – så nå ønsker Tyskland å få bygget flere overføringskabler, slik at de kan importere norsk, stabil vannkraft og dytte ustabil vindkraft hit når det blåser for mye der nede. I praksis bygger Tyskland altså et nytt nasjonalt elektrisitetsnett her i Norge, for nordmenns penger.

Dette er en pillråtten deal for Norge, for norske strømkunder og for næringslivet vårt – og det gjøres ikke fordi Europa holder på å gå tom for fossil energi. Det var ingenting som hastet: Tyskland hadde et helt greit fungerende kraftsystem før «Energiwende» ble drømt opp av politikere som ikke kan noe om kraftproduksjon. Hadde Tyskland satset på atomkraft i stedet for vind og sol, ville de ha nådd målet for lengst, og spart ubegripelige summer. Men her står vi altså nå:

Klima-narrativet skaper hastverk og pengefest uten kontroll

Jorden må reddes fra den akutte klimakrisen (som ingen har sett noe til, trass i tretti år med dommedags-spådommer), og derfor haster alt så mye. Det haster så mye at kostnader er blitt helt uvesentlig. Vindkraft er altså vedtatt å være løsningen på både klima-problemet og den skitne fossil-alderen, og det har skapt en subsidie-drevet industriboble som lover arbeidsplasser, kommunale inntekter og gigantisk profitt gjennom hastverks-tiltak.

Hastverk og panikk er ikke forenlig med god og ansvarlig politikk, men likevel er altså Norge nå styrt av politiske krefter som ønsker mer panikk, og som jubler for at de endelig kan erklære en krise. (Hvor god styring har man da, egentlig?) Det er fullstendig forrykt, men blandingen av penger, makt og ekstremisme, støttet av ensidig jublende mainstream media, har spunnet ut av kontroll. Dermed er Kommunaldepartementet nå satt under enormt press fra flere sider: Vindkraftindustrien, klima-aktivistene, fattige kommuner, naturvernere og ikke minst EU, med Tyskland i spissen. Samt fornuftige, folkelige naturvernere som bare vil ha uberørt natur. Jo, dette brygger opp til å bli ei skikkelig heksegryte.

Vindkraftindustrien i Norge kan ikke godta at Frøya-prosjektet stanses

For den enorme vindkraftindustriens del handler den meningsløse vindkraftsatsingen i Norge om å få kloa i hundrevis av milliarder kroner fra norske strømkunder og staten, nesten uten risiko. Nå risikerer industrien at Frøya-saken setter presedens for hele Norge. Da kan alle pengene glippe, og eventyret kan være over nesten før det har begynt. Skal jeg tippe, går telefonene varme veggimellom nå, og det er full krise i smørebua.

Klima-aktivistene kan ikke godta at vindkaft-satsingen stanses

I klimakretser er det ikke bare grønne hippier, virkelighetsfjerne drømmere og politiske klorofyllkommunister som sammen skal «redde klimaet» med de hellige vindturbinene. (Noe som er meningsløst på akk så mange måter.) Denne gruppen består også av hundrevis av mennesker ansatt i «miljøorganisasjoner» etc, og de tjener fett på klimahysteriet. Derfor må det opprettholdes. (Også gjennom bruk av barn; alt er lov!) Sprer motstanden seg mot vindkraft, kan det nemlig bety slutten for mer klimahysteri og «det grønne skiftet» i Norge. Dermed risikerer de å bli stående med svarteper – som nolduser, uten jobb. Der har du en ekte krise.

Flere norske kommuner kan ikke godta at vindkraft-satsingen stanses 

En norsk kommune kan tjene flere titalls millioner årlig i eiendomsskatt fra en vindpark, og de pengene kan komme godt med når det ikke er mer eldreomsorg å kutte, men stadig nye lykkejegere fra MENA-land som skal forsørges. Det nye kulturhuset ble jo også dobbelt så dyrt som forventet, og jammen påløp det vedlikeholdskostnader ingen regnet med, gitt. Derfor er nok ikke alle kommunestyrer like ivrige etter å stoppe utbygginger. Sløsekommuner er alltid desperate etter penger.

EU og Tyskland kan ikke godta at vindkraft-satsingen stanses

Kongstanken om at Norge skal bli «Europas batteri» har befestet seg så grundig at ingen gidder å regne på om det faktisk er mulig, eller hva noe sånt vil koste. Hvis man regner på det, finner man fort ut at bittelille Norge aldri kan få en slik posisjon, og forsøket vil bli ubegripelig dyrt. Det ligger imidlertid så mye politisk prestisje i «det grønne skiftet» at det har nådd «too big to fail»-grensen for lengst, og det finnes ingen plan B. Derfor er protestene på Frøya en trussel mot mektige politiske krefter som vil gjøre alt for å opprettholde luftslottet.

Men protestbevegelsen og fornuftige folk vil at vindkraft-satsingen skal stanses

Det Frøya-aksjonen viser, er at det nytter å si nei. Det gir håp for politikken. Og nå som de har vunnet et viktig lite slag, vil det gi mange flere inspirasjon til å bli med på protestene mot monsterturbiner, samtidig som denne aksjonen opplyser og inspirerer hele Norges befolkning. Følelsene rundt vindmøller var stort sett bare positive for ti år siden. Slik vil det aldri mer bli, men kreftene som SKAL ha dette gjennomført, koste hva det koste vil, er enormt mektige, sterkt sammenknyttet og helt uten skrupler. Det blir spennende å se hvor varmt dette heksebrygget kan bli til slutt.

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.