Mens virkelighetsfjerne norske politikere raller om at “fossilalderen er forbi”, og har omgjort hele Norge til et gigantisk samfunnseksperiment for å virkeliggjøre sine politiske påfunn, fortsetter resten av verden å øke sitt forbruk av fossil energi. Og det skjer ikke minst fordi verdensøkonomien igjen begynner å ta seg opp etter Covid-pandemien. Det har sørget for at kullprisene har tredoblet seg i år, fra 46 til 170 dollar pr. tonn, som er det høyeste på et tiår.

De fleste landene i Asia satser tungt på kull. Ikke bare fordi det ikke finnes noen tilgjengelige alternativer, men også fordi det er billig, effektivt, kortreist og sørger for en stabil og forutsigelig energiforsyning – som igjen er helt avgjørende for å bekjempe fattigdom, fø befolkningen og opprettholde et moderne samfunn.

Energimangel øker prisen på matvarer, produksjon, samferdsel, varme, vann, hygiene og viktige samfunnsfunsksjoner, noe som igjen kan skape hungersnød og opptøyer – og det kan ikke myndighetene i slike fattige og folkerike land risikere eller tillate. Disse landene er styrt av realister,  ikke vestlige skruller med klimapanikk som politisk GPS.

Strømforbruket i Kina vokser enormt

Bare i 2021 tilsvarer veksten i thermisk kraftproduksjon i Kina, hele Tysklands kraftforbruk i løpet av ett år, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker hos Stormgeo Nena (Nordisk Energianalyse) til E24, hvorav halvparten av kraftproduksjonen er kullkraft. Han forventer heller ikke noen nedgang,  for prisene har vært mye høyere før.

Den amerikanske energiinformasjonsetaten (EIA) venter også en ytterligere økning i kullbruken. Det har vært en 13 prosent økning i år i forhold til 2020, og etaten mener behovet er så stort at lagrene kommer til å bli tappet ned. Også Tyskland har bygget et nytt kullkraftverk, men forsøker først og fremst å redde seg fra energimangelen som Merkels “energiewende” skaper, med nye gassrørledninger til Russland.

Prisen på olje har også steget kraftig i 2021, og prisen på naturgass har steget til rekordhøye nivåer i Europa på grunn av en kombinasjon av økende etterspørsel, mindre gasseksport fra Russland på grunn av et geopolitisk spill, og redusert europeisk gassproduksjon på grunn av klimahysteriet. Økende gasspriser verden over nærer også bekymring for global knapphet på gass, skriver Financial Times.

Priseksplosjon på strøm og drivstoff de neste fire årene. Fordi klima 

Her i Norge er prisene på strøm i ferd med å eksplodere for alvor på grunn av vindkraftsvindelen som Norge aldri har hatt bruk for, og EUs overtakelse av Norges kraftforsyning gjennom ACER og overføringskabler. Selv det offentlig eide Statkraft har tillatelse til å inngå såkalte langsiktige PPA-avtaler til tyske bedrifter som Daimler.  Norske strømkunder taper, men det er en gullgruve for Norsk energibransje, som påfallende nok aldri kan få nok klimapolitikk. Samtidig vil økningen i CO2-avgiftene gjennom Regjeringens “klimaplan 2030” øke drivstoffprisene dramatisk i Norge, og da blir ALT dyrere.

Driveren for destruksjonen av Norges energimarked, er Parisavtalen som nesten alle land har undertegnet, men bare Norge forsøker å gjennomføre på dypt alvor, uansett hva det måtte koste. Og det spiller dessverre ingen rolle om du er lei Ernas angrep på lommeboken din, for Jonas lover å bli enda mer ekstrem.  De klimahysteriske globalist-partiene fra Rødt til Frp kan simpelthen ikke få brukt nok penger på Parisavtalen, og derfor er det aldri penger nok til sykehus, veier, pensjoner og velferd.

Det grunnleggende problemet med klimahysteriet, er ikke om det blir varmere og hvem som har skylda for det. Det grunnleggende problemet er at “grønt skifte” bygger på en forutsetning som er et falsum: Man kan ikke erstatte de enorme mengdene fossil energi med vind- sol og biokraft. Det er ikke fysisk, matematisk, teknisk eller økonomisk mulig. Do the math.  Det er heller ikke noen grunn til å forsøke dette, ettersom det ikke finnes noen klimakrise, og derfor er det ingenting som haster.

“Energiomstillingen” bygger på falsum, panikk og kunnskapsløshet

Den påståtte “energievolusjonen” vi er inne i, er noe som røykfylte hippier klekket ut i rødvinsrus i 1968. Gjennom et nyreligiøst massehysteri og kyniske vindkraftselgere, forsøker vestlige “ledere” å presse denne “grønne” utopien igjennom  – koste hva det koste vil, fordi vestlige ledere kan ingenting om teknologi. Men det kommer aldri til å virke. Det er kort og godt ikke mulig. Et samfunn basert på sol og vind, vil være et mer energifattig enn U-land, og prisen vil gjøre oss fattigere enn U-land. Klimahysteriet er derfor vår tids største samfunnstrussel.

Joda: Verden vil nok gå tom for fossil energi etter hvert, men det vil ikke skje de første 100 årene, og da er det ikke vindkraft som vil redde verdens befolkning. Panikktiltakene vestlige politikere driver med , skaper en falsk energimangel, som igjen driver energiprisene oppover, som igjen gjør ALT dyrere: Mat, klær, sko, og alle andre varer som krever produksjon og transport. Derfor øker energifattigdommen i Vestlige land.

Parisavtalen og klimahysteriet kan skape historiens verste hungersnød

Det skumleste er ikke at vi blir fratatt bevegelsesfrihet, sparepenger, nattesøvn og økonomisk handlingsrom av at klima-partiene som driver opp strømregningen din “to the max”. Det skumleste er at FNs bærekraftsmål om å redde klimaet gjennom kutt i fossil energibruk, er en trussel mot milliarder av menneskers mattilgang. Verdens jordbruk hviler nemlig på et enormt overskudd av billig energi. Å eksperimentere med dette, er som å leke med en atombombe.

Fortsetter klimahysteriet og skaper en selvpåført energimangel i verden, kombinert med mindre plantenæring i atmosfæren, og kaldere klima slik målet er, vil resultatet bli hungersnød for milliarder av mennesker. Der har du en ekte katastrofe som truer, og det er “de grønne” som har ansvaret.

 

Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.