Illustrasjon: Fornøyd leser av Document

Mandag la Statnett frem sin nyeste, langsiktige markedsanalyse. Der tar de for seg strømmarkedets utvikling i årene fremover, og her ser man hvordan en av våre viktigste premissleverandører for energipolitikk, helt viljeløst og uten forbehold, viderefører både klimahysteriet og myten om at sol- og vindkraft har evne til å erstatte fossil energi. Dette er ikke bare eventyr, det er også en gigantisk trussel mot Norges stabilitet, velferd, næringsliv og skattebetalere.

Samfunnseksperimentet «grønt skifte» er basert på teknologi som ikke eksisterer, og ingenting i verdens energiforbruk tilsier at avhengigheten av fossil energi går ned. Det finnes kort og godt ingen sammenheng mellom dagens altomfattende klimahysteri og hva som faktisk skjer i virkeligheten. Likevel blir løgnen repetert gang på gang av prominente samfunnsaktører som har mistet all evne til å tenke kritisk, fornuftig eller selvstendig, og uten at noen reell «faktasjekk» finner sted. Alle er med på panikkangsten og selvbedraget, for det er sånn propaganda fungerer.

En gigantisk løgn som bare vokser i omfang

Globale aktører, statsledere og kjendiser, samt norske politikere, etteraper hverandres innlærte fraser om at «oljealderen er over», at fornybart er i ferd med å ta over for olje, gass og kull – og innen 2050 vil all energi komme fra disse kildene. Det som pisker frem dette selvbedraget, er den innlærte frasen om at «klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene kan stoppes». Problemet er at menneskeheten står overfor større farer som haster mer, klimaendringer dreper ikke livet på jorda, og klimaendringer kan uansett verken forutsies, stoppes eller kontrolleres.

Denne frasen fungerer likevel som en ubestridelig «trosbekjennelse» for klimamenigheten, og du finner den overalt – også på LO sine sider:  Hvorfor? LO er da ikke er en miljøorganisasjon? LO er en organisasjon som skal ivareta arbeidsfolks interesser, og skal sørge for at arbeiderklassen ikke blir skrudd og svindlet for naturen, samfunnsarven og alle pengene sine, av grådige kapitalkrefter på jakt etter flere offentlige skattepenger. Sviket kunne med andre ord ikke vært større. Hele den norske offentligheten har i praksis kollapset intellektuelt i massehysteri, slik jeg påviser gjennom 350 sider i boken «Klima Antiklimaks».

«Grønt skifte»er en propaganda-indusert tvangstanke som nå er historiens største massehysteri

At sol- og vindkraft skal kunne erstatte dagens gigantiske bruk av fossil energi, er kort og godt umulig. Det henger ikke sammen verken logisk, matematisk, vitenskapelig, teknologisk, observerbart eller faktisk. Likevel har det blitt en seiglivet «sannhet» som bare sementerer seg mer og mer, for eliten skyr alle innsigelser og er fullstendig hjernevasket av egen klimapropaganda. I rapporten skriver Statnett:

– Sentralt i årets analyse er forutsetningen om at CO2-utslippene i hele det europeiske energisystemet går mot null i 2050.

Det Statnett ikke nevner med en eneste linje i denne rapporten, er alt som taler imot: Den fossile energibruken øker i verden, ikke minst fordi denne billige og enkle energikilden sørger for at 8 milliarder mennesker får mat. Alt jordbruk i verden er 100 % avhengig av billig, fossil energi, for å dyrke, høste og distribuere mat, til priser som jordens befolkning har råd til. Man skulle tro at dét kunne stoppe dette teknologiske eksperimentet, men nei. Jorden må reddes. Klimakrisen vil bli enda farligere, påstår de bombesikkert om fremtiden.

Alle observerbare resultater viser at vindkraft ikke er fremtiden:

Historiens største satsing på sol- og vindkraft noensinne har pågått i Tyskland siden 2010, da Angela Merkel fikk «Energiwende» lovfestet. Tyskland har brukt over 1000 milliarder Euro på å bygge over 30.000 vindturbiner på hver ledige flekk i Tyskland, og hva er resultatet av dette politiske eksperimentet?

Tyskland har noen av verdens høyeste strømpriser, har fått en ustabil strømforsyning, er nøyaktig like avhengig av fossil energi som før, opplever konstant energimangel og lever med en strømforsyning som flere ganger har vært på randen av kollaps. Kollapset har også den gigantiske tyske vindkraftindustrien, som sysselsatte rundt 40.000 mennesker, men som ikke overlevde slutten på subsidiene – nøyaktig som alle andre satsinger på vindkraft de siste 40 år. I bytte har man fått litt mindre CO2-utslipp, som tolkes som suksess gjennom ren tallmanipulasjon.

Fasiten viser altså at Tyskland ikke en millimeter nærmere å kunne kvitte seg med fossil energi. Tvert om fornyer de sine kullkraftverk og har bygget en ny ledning (Nord Stream) for å hente gass fra Russland. Samtidig har Tyskland sørget for at EU nå «eier» den norske energiforsyningen, som skal redde Tyskland fra blackout gjennom vår stabile vannkraft. Så kan vi nordmenn heller sitte med søppelstrømmen fra vindkraftverk vi ikke trenger, men likevel må betale for.

En ekstrem fiasko, som alle later som er en suksess

I stedet for å ta til seg fakta og lærdom fra denne enorme og kostbare fadesen, insisterer altså EU-politikere og FN på at alt går som det skal med det grønne skiftet. Derfor ønsker de å spre denne idiot-politikken til alle verdens land og gjøre fadesen enda større.  Det virker ikke, men det bryr de seg ikke om. De har gjort verdens energiforsyning til sitt personlige ekkokammer, hvor ingen får lov å påpeke sannheten. Og dét gjenspeiler altså rapporten fra Statnett.

Ifølge Enerwe.no. lager Statnett denne rapporten for internt bruk for å kunne vurdere nettinvesteringene de må gjøre – altså hvordan de skal bygge ut et «grønt» kraftnett i Norge. Det faktum at Norge hadde et «grønt skifte» for 100 år siden, har et overskudd av kraft, og har mulighet til å utvide vannkraften ytterligere til å dekke fremtidige nasjonale behov, er likegyldig for Statnett.

Statnett driter nemlig i Norge, akkurat som representantene på Stortinget. Fokuset ligger på at Norge har ansvaret for Europas vanskjøttede energisektor, og hele Jorden som må reddes av oss. «Klimakrisen» er eneste hensyn, og det blir ganske farlig og corny når man stiller seg utenfor klima-ekkokammeret. Det finnes nemlig ingen akutt klimakrise, og menneskeheten har uansett ingen evne til å bestemme fremtidens klima og vær. Hele grunnlaget for «grønt skifte» er selvpåført panikkangst.

Det presiseres imidlertid i rapporten at det ikke er sikkert at Europa eller Norden vil nå Soria Moria allerede innen 2050, men Statnett setter det som forutsetning, fordi det viser hvor omfattende omstilling som må til de neste 30 årene. Statnett skriver:

Behovet for ny vind- og solkraft blir massivt når dette både skal erstatte dagens fossile kraftproduksjon, bidra til direkte elektrifisering av blant annet transportsektoren og i tillegg dekke produksjon av hydrogen og ammoniakk. En så stor og rask utbygging gir en rekke utfordringer i gjennomføringen. Blant annet kan tilgangen på arealer bli en utfordring. Andre usikkerhetsmomenter er hvorvidt det er mulig å etablere nok fleksibilitet innen forbruk og lagring, og om teknologiutviklingen generelt går fort nok. (Statnett)

Det er bare to problemer med Statnetts analyse: Norge har ingen fossil kraftproduksjon, etter at Gasskraftverket på Kårstø ble revet i 2017. Og hva skjedde med de mobile gasskraftverkene selvsamme Statnett fikk bygd etter frykten for en kraftkrise i 2006?

I 2006 var det frykt for kraftmangel i Midt-Norge, og det ble besluttet at Statnett skulle kjøpe inn to «mobile» gasskraftverk til bruk i krisetilfeller[12]. Gasskraftverkene ble bygget i på Nyhamna i Aukra og på Tjeldbergodden i Aure, hver med en kapasitet på 150 MW. Den samlede prislappen ble ifølge Statnett 2,1 milliarder kroner, og de ble aldri tatt i bruk[13]. Kraftverket på Tjeldbergodden ble kjøpt av det tyrkiske selskapet Temsan i 2018, demontert og flyttet til Tyrkia. (Wikipedia)

Så vi trenger altså ikke erstatte noe som helst. Vi trenger ikke bygge ut sol- eller vindkraft. Vi har overskudd av fornybar vannkraft, og kan både utnytte og utbygge vannkraften bedre og ytterligere. Norge er blant verdens reneste land, milevis foran alle andre på «fornybarhet», avfallshåndtering og resirkulering. Så hva er det Statnett babler om?

Det andre er følgende spørsmål: Hvor skal energien komme fra i vintermørket, når iskalde høytrykk uten vind legger seg over Europa? Magi? Trolldom? Fantasikraftverk? Ingen vil svare på det, for det eneste svaret per nå er «fossilkraft» eller «atomkraft».

Hvor skal energien komme fra når det ikke blåser om natten? 

Statnett har i praksis laget en eventyr-rapport som bestilt for klimakåte politikere og pengehungrige blåruss, og derfor leker de seg med drømmepolitikk og fantasiløsninger som at det ustabile, vanstyrte og gjennomkorrupte Nord-Afrika vil løse Europas selvpåførte energikrise. De skriver:

Produksjon av såkalt blå hydrogen gjennom reformering av naturgass og import av hydrogen basert på elektrolyse, fra eksempelvis Nord-Afrika, kan bidra til å dempe behovet for å bygge ut vind- og solkraft i Europa.

Dette er et fantasifoster, basert på håp, drømmer og ren synsing, og det er igjen 97 % symptomatisk for klimahysteriet: Alle «løsninger»foregår i fremtiden, med teknologi og systemer man ønsker skal materialisere seg, en gang i fremtiden, akkurat som lønnsomheten … helt sikkert, altså. Kors på halsen. Det er som om Hollywoods manusforfattere har tatt over styringen av Europa.

Den største faren: U-lands energimangel er fremtiden for Europa

Statnett later altså som om eventyr er virkelige, men tvilen sniker seg jo inn i rapporten her og der. Statnett er tydelige på at disse leke-løsningene heller ikke vil være nok for å forsyne Europa med nok energi. Derfor står det i rapporten at sol- og vindkraft vil også påvirke måten vi bruker strøm på i fremtiden. Statnett skriver:

Det er bred konsensus om at i et system der nesten all produksjon kommer fra sol- og vindkraft, må forbruket i langt større grad tilpasse seg variasjoner i produksjonen enn hva tilfellet er i dag. Satt på spissen skal Europa gå fra et kraftsystem der produksjonen tilpasser seg forbruket til et system der forbruket tilpasser seg produksjonen.

«Forbruket tilpasser seg produksjonen …» Forstår du hva dét innebærer?

Det betyr at Statnett innser at det «grønne skiftet» i praksis kan omgjøre Europa til et u-land hvor strømmen kommer og går med vinden, og konstant kraftmangel, rasjonering og prioritering vil ødelegge all mulighet for å opprettholde et sivilisert velferdssamfunn. Tenk dagens Irak. Vil du ha det sånn?

Klimahysteriet er en kvasireligiøs bevegelse for å stoppe en gjentatt varslet dommedag. Og alle er med i sekten. 

Dette er «den grønne» fremtiden politikerne bruker flere titalls milliarder på hvert år for å oppnå: Eliten er villig til å ruinere både deg og Europa på å gjennomføre et religiøst forsett:

Bare vi gjør bot, vender den sorte energien ryggen og kaster nok penger i den grønne ønskebrønnen for å kvitte oss med plantenæringen CO2, vil Jorden og Mor Natur blidgjøres og belønne oss med et stabilt, forutsigelig, grønt paradis i fremtiden. Uten fattigdom, nød og forurensning, og hvor mennesket har kontroll over været.

Dette er religion. Og nåde dem som bedriver kjetteri.

Eliten i Europa har lagt ut på et «hellig oppdrag» for å gjøre naturen kaldere med mindre plantenæring i luften, og tror på fullt alvor at det vil gi en mer frodig natur. Med fullt overlegg planlegger de å skape energimangel, samtidig som det ligger nesten endeløst med billig energi i overflod rett under føttene på europeerne – og Statnett er med på det. Men de viser i det minste hvor farlige de er for samfunnet vårt.

Klimahysteriet er kort og godt forrykt, og du må slutte å stemme på dem. Denne keiseren har vært naken lenge nok, i sitt luftslott.

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.