Sveriges kraftkrise forverrer seg raskt, og nå går Magnus Genrup, professor i kraftteknik vid Lunds Universitet, ut med et varsku og sier at Sverige ikke har noe valg: Det må bygges gasskraftverk, og det fort, siden dette er svært effektiv «balansekraft» for ustabil sol- og vindkraft. Samtidig er Riksdagen paralysert av klimahysteri, og nekter å innse at det er «grønt skifte» som skaper problemene. Jo mer «fornybart» man bygger, desto verre vil kraftmangelen bli.

Akkurat som Norge har Sverige hatt en tilnærmet fossilfri kraftforsyning, men paddeflate Sverige har satset på kjernekraft i tillegg til vannkraft. At to av de eneste grønne industrilandene i verden har gått i bresjen for «grønn omstilling», er derfor helt meningsløst, og viser hvor frakoblet klimapolitikken er fra fakta, vitenskap og virkeligheten. Men «de grønne» i Sverige har alltid ønsket avvikling av kjernekraften:

Allerede i 1980 vedtok Riksdagen å avvikle kjernekraften innen 2010, og løsningen skulle som alltid være sol- og vindkraft. Klimahysteriet sørget for at byggingen av vindkraft skjøt fart for alvor, samtidig som Merkels innfall om å avvikle tysk kjernekraft la ytterligere press på svensk avvikling. Paradokset er naturligvis at kjernekraftverk ikke slipper ut CO2, noe som betyr at kjernekraftverk nå er erklært som «grønt».

At klimahysterikere mener at kjernekraftavfall er mindre miljøskadelig enn plantenæringen CO2, avslører presist hvor hjernedødt klimahysteriet faktisk er – men de fleste klimaaktivister forstår ikke hvorfor folk ler av dem. De «følger jo vitenskapen», men det inkluderer ikke professorer som advarer.

Bygger man «fornybart», må man bygge samme kapasitet fra skikkelige kraftverk

«Fornybart»-industrien kjemper med alle midler mot at virkeligheten skal gå opp for folk: Man kan ikke drive et samfunn med vind og sol alene. For hver eneste vindpark som bygges, må man enten bygge et «backup»-kraftverk som kan ta over når det ikke blåser akkurat passe, eller bygge «energilagring» i form av batterier eller hydrogenfabrikker som kan forsyne samfunnet med stabil strøm rundt 70 prosent av tiden. For så ineffektive er vindkraftverk.

Men de energilagrings-enhetene blir ikke bygget, for de er science fiction eller altfor dyre. Og heller ikke backup-kraftverkene blir bygget. Samtidig øker kraftbruken. Dette innebærer at kraftmangelen eskalerer, samtidig som kostnadene for å holde balanse i kraftforsyningen har eksplodert med mange, mange milliarder. Også her i Norge. Kostnader som knapt eksisterte tidligere. Sveriges to sørlige elektrisitetsområder har ifølge ENTSO-E nå den dårligste selvforsyningsgraden i hele Europa.

Gjennom ti år har Sverige, Tyskland og England utnyttet alle «jukseløsninger» som finnes for å kompensere for disse problemene, ikke minst overføringskabler hvor man kan dytte strøm hit og dit. Problemet er at hele Europa driver med «grønn omstilling» som skaper samme problem som i Sverige: kraftmangel – så det er ikke mer strøm å dytte rundt. Og derfor roper professoren på gasskraftverk i Sverige, siden andre EU-land bruker det som redningsbøye.

Naturgass balanserer kraftforsyningen i EU

Over hele verden brukes i dag naturgass som balansekraft for vind og sol, for gassturbiner er fleksible. Et gasskraftverk kan starte opp på 200 millisekunder hvis gassturbinen kobles sammen med et batteri, og slik kan man unngå frekvenskollaps og strømbrudd. Irland er ofte fremstilt som foregangsland for det «grønne skiftet», men landet har større kapasitet for gasskraft enn «fornybart». Det er derfor det fortsatt lyser i lampene der.

Selv små land med mye vannkraft, så som Portugal, har store mengder fossil gass i systemet. Også Tyskland fortsetter å bruke naturgass, selv om de har vedtatt å gå over til hydrogen – men hydrogen produseres hovedsakelig med fossil gass og kull, og representerer derfor en kolossal sløsing med energi. Man kan også spalte vannmolekyler med strøm for å produsere hydrogen, men også her er energitapet enormt, og hvor skal dette enorme kraftoverskuddet komme fra?

Du gjettet det: Enda mer «fornybart».  Dette er politiske tryllekunster basert på science fictition-matte og Mikke-Mus-økonomi – og man forfører hele befolkningen med disse løgnene, mens energiproblemene blir verre og verre. Det er lite ny vannkraft å hente ut, og det tar mange år å bygge kjernekraftverk. Derfor er den eneste kortsiktige, raske løsningen på det selvpåførte kraftproblemet å bygge gasskraftverk.

Det gjelder altså med mindre man er ærlig og avvikler «grønn energiomstillig» og de latterlige klimamålene som uansett aldri vil bli oppnådd – fordi det er teknisk, matematisk og økonomisk umulig i utgangspunktet. Det blir aldri noe grønt skifte, for det bryter med realfag. Det finnes nemlig ingen vitenskap bak klimatiltakene. Man forsøker å gjøre eventyr virkelige ved hjelp av offentlige penger.

Å avvikle klimahysteriet er løsningen som ingen vil snakke om

Professor Magnus Genrup ber svenske myndigheter å akseptere fysikkens lover så vel som den økonomiske virkeligheten og komme til samme konklusjon som andre land. Han sier:

– Det er en slags gammel kamp mellom gasskraft og atomkraft som gjenstår. Det ene trenger selvsagt ikke å utelukke det andre, men tvert imot kan du bygge gassturbiner for det kortere perspektivet, fordi de trengs både for sikkerheten til systemet og som balansekraft. Da kan de bli til reservekraftverk når ny kjernekraft kommer inn i bildet på lengre sikt, og da blir det også mye mer logisk å bruke annet fornybart brensel, fordi de ikke kjøres så ofte. … Og gassturbinene trengs enda mer om vi også skal bygge ut flere av de væravhengige krafttypene. Da vil nye gassturbiner være en forutsetning. Så enkelt er det.

Dette er imidlertid ikke sant: Det enkleste er naturligvis å stoppe «grønt skifte» og bygge ut «fornybart». Gjenopprette kraftforsyningen man hadde fra før, og slutte å sløse bort strømmen på meningsløse klimatiltak som aldri vil komme i mål, og uansett blir kansellert etter den tredje verdens bygging av kullkraft. Men der går grensen. Å fortelle sannheten blir for drøyt, selv for professorer.

Et kraftsystem basert på hykleri og kamuflasje 

Sannheten er kort og godt at «grønn energiomstilling» ikke fungerer. Det er å bytte ut 100 %-kraftverk med 30 %-kraftverk og tro det skal skape kraftoverskudd, når det naturligvis bare skaper kraftunderskudd. Løsningen på dette er ifølge vindkraftselgerne å bygge enda flere vindparker, men dét bare forsterker kraftmangelen.

Professoren sier at Sverige må bygge «balansekraft» for å ha kraft når det ikke blåser akkurat passe. Men bygger man de kraftstasjonene, så kan de gi kraft døgnet rundt, og da er byggingen av sol- og vindkraft unødvendig. Klimaindustrien sier på sin side at løsningen er å bygge batterier og hydrogen for å forsyne samfunnet på vindstille dager og uker. Men de løsningene er fantasifostre på grunn av begrensninger, kostnader og energimangel. Og alt dette bare for å erstatte dagens kraftmangel:

Mesteparten av samfunnets energibruk er basert på olje, diesel, bensin, gass og kull, og alt dette skal også bli elektrisk, i et marked som allerede har alvorlig kraftmangel. Alle disse logikkbristene, kortslutningene og negative resultatene blir systematisk oversett av politikere som har lagt sin prestisje i «klimamålene». Og de blir systematisk kamuflert av private profitører som vil at klimahysteriet skal fortsette å generere business basert på subsidier.

Vestlige land har erstattet energipolitikk med klimapoltikk

Land som Danmark, England, Belgia og Tyskland skryter av å være grønne, men de er milevis unna «klimamålene» og like avhengige av fossil energi som før. Kanskje mer avhengige: I Sverige går nå oljekraftverket i Karlshamn for fulle mugger, nettopp av mangel på kjernekraftverk og fordi land i EU ikke lenger har noe særlig overskudd av strøm å overføre – fordi alle gjør den samme dumme feilen: De tror at sol og vind kan drive et moderne samfunn. Men det er umulig.

De vil ikke akseptere virkeligheten, men det bryr naturligvis ikke virkeligheten seg om: Den trenger seg på, og faren for en større energikollaps øker hvert år – som den i Texas i 2021. Da kan det ta dager og uker å gjenopprette kraftforsyningen. 

Dette har klimapolitikken gjort, og jo lenger man pisker den døde hesten, jo verre blir det. Alt tyder imidlertid på at alle advarsler fortsatt blir oversett og at dette må gå skikkelig galt før politikere innrømmer blunderen. Det kommer ikke klimaprofitørene og tilkarings-industrien til å akseptere. Ingen får drepe klima-gullgåsa. 

Hvordan det går med deg og din økonomi oppe i dette kaoset, er det ingen som bryr seg om. Du er helt uvesentlig.

 

 

Kjøp eboken av Kent Andersen her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som ebok.

 

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.