I går meldte NTB at tall fra det tyske næringsdepartementet viser at tysk kullkraft kan avvikles raskere enn ventet. Merkel har tidligere satt sluttdatoen til 2038 gjennom loven om utfasing, men et dokument Rheinische Post har fått tilgang til, viser at kullkraftverkenes kapasitet synker raskere enn ventet.
Det første brunkullanlegget stengte i fjor. Innen utgangen av neste år skal ytterligere sju anlegg stenges. Bortfallet av inntekter til kullkraftregionene kompenseres av rundt 40 milliarder euro i statlige midler, for akkurat som i Norge har eliten endeløst med penger til klimasaken, men aldri penger nok til velferd, helsevesen og infrastruktur.

Løgnkampanje for å få grønt skifte til å fremstå som en suksess 

Merkels store «Energiewende» gjør at Tyskland også faser ut kjernekraft, som står for en tiendedel av energimiksen. Det er ustabil sol- og vindkraft som angivelig skal erstatte disse enorme energimengdene. Til tross for at dette ikke er fysisk, matematisk, logisk eller økonomisk mulig, fortsetter NTB å presentere saken som om «grønt skifte» er problemfritt, i rute og vil lykkes ved å hevde at «halvparten av landets strømproduksjon nå kommer fra sol, vind og andre fornybare kilder», men dette er ikke riktig.

Faktum er at Tyskland kan skryte på seg ca. 40 prosent «fornybart», hvorav vindkraft står for rundt 20 prosent. De som fortsatt påstår at 200 meter høye stålmonstre med kort levetid, og som sprer enorme mengder mikroplast i naturen fra møllevinger som ikke kan resirkuleres, har noe med «fornybart» å gjøre, har imidlertid ekskludert seg selv fra både debatten og samfunnets sunne fornuft.

Problemet er også at suksesstallet er misvisende, for denne «fornybare» strømproduksjonen kommer ikke jevnt og på bestilling, slik statistikken fremstiller og samfunnet trenger. Den kommer i rykk og napp, over timer eller dager når det tilfeldigvis blåser akkurat passe, noe som skaper astronomiske kostnader for å hindre frekvenskollaps. Kostnadene løper også løpsk fordi ekte kraftverk fortsatt må stå klare på kort varsel til å levere «balansekraft» når vinden og sola plutselig svikter. Og to kraftsystemer blir naturligvis mer enn dobbelt så dyrt.

Bygg mange nok vindmøller, så har vi kraft nok i all evighet

«Grønn omstilling» i Europa bygger på den naive forutsetningen at siden noen få vindmøller kan levere litt strøm, så kan mange nok levere all strømmen. Der stoppet hele EU og Løvebakken tankeprosessen sin. Planen er at dette utopiske kraftnettet skal dytte strøm fra gigantiske vindparker hit og dit over hele Europa, alt etter hvor det blåser. Men en kort runde med en kalkulator avslører at det ville kreve over 11 millioner vindturbiner, og fortsatt ville Europa sitte igjen med null strøm når iskalde polare lavtrykk uten vind legger seg over hele kontinentet – akkurat når Europa trenger mer strøm enn noengang.

Etter 30.000 vindturbiner og bare noen få tusen kilometer av dette monumentale strømnettet, kollapset vindkraftbransjen i Tyskland i 2019. Planen virker ikke, og den koster for mye. Og derfor satser Tyskland så tungt på byggingen av gassrørledninger til Russland, mens Frankrike bygger atomkraftverk så fort de kan, og Kina satser på kull – mens Erna og Jonas utrolig nok satser på planen som beviselig ikke har virket i Tyskland. EU bestemmer.

Loven om «Energiewende» består imidlertid, og tyske bedrifter må pent bare etterfølge den. Det er grunnen til at Daimler har inngått kontrakt med Statkraft for levering av grønn strøm fra våre vannmagasiner i 30 år fremover, så Mercedes Benz kan opprettholde produksjonen og skryte av at den foregår bærekraftig. Og siden Norge da sitter igjen med mindre vannkraft, må det bygges vindturbiner her, som vil skape akkurat de samme problemene og kraftprisene som i resten av EU. Fordi klima.

Det står for øvrig ikke noe bedre til i England, hvor den ellers så realpolitisk orienterterte Boris Johnson ble sjekka opp av den 32 år gamle glisende grønne aktivisten Carrie Symonds, som staben hans omtalte som «Princess Nut Nut». Nå kan Boris simpelthen ikke få nok vindturbiner fort nok i GB, så nå skal også den britiske befolkningen og næringslivet få oppleve strømbrudd, strømmangel og ekstreme kraftpriser, til glede for Kina. Den omdiskuterte overføringskabelen fra Norge til England er naturligvis en del av planen for å stabilisere det engelske strømnettet fra ringvirkningene av vindkraftsatsingen til Boris. Du skal betale.

Document har gjennom flere år dokumentert hvordan Løvebakkens EU-globalister har gitt bort kraftsystemet vårt til EU i bytte for høyere kostnader. Fordi klima. Planen om å la ustabil vindkraft erstatte stabil fossilkraft er et farlig og vanvittig kostbart selvbedrag, som denne artikkelen fra 2016 dokumenterer, med påfølgende artikler om vindkraftkollapsen i 2019 her,  eller hvordan ingeniører advarer forgjeves her,  samt strømmangelen her, og kritikken fra tysk riksrevisjon over kost/nytte-effekten her.  Les og måp, for bare Document forteller den farlige sannheten.

Alle fakta rundt «grønn omstilling» fra manistream media er fake news 

Fakta interesserer imidlertid ikke mainstream media, som jo får sine subsidier fra klimapolitikere og har ukritisk marinert seg i klimahysteriet, til glede for klimaprofitørene. Myten om at vindkraft kan erstatte fossilkraft, bare man bygger mange nok vindturbiner, er et falsum – for vindturbiner får ikke vinden til å blåse mer eller oftere. Likevel er det nettopp denne myten regjeringen, Stortinget, partiene, media og organisasjoner sprer helt uimotsagt i samfunnet vårt. Folket kan nemlig ikke protestere når de ikke kjenner sannheten.

Media snakker heller ikke om de ASTRONOMISKE kostnadene dette luftslottet vil koste skattebetalere og strømkunder. Kun de som følger elitens credo om at «jorden må reddes» slipper til i offentligheten og debatter. Fakta kan nemlig ta livet av historiens største politiske og økonomiske svindel. Derfor eksploderte klimahysteriet i media fire uker før valget. Noen har snakka sammen, og noen blir rike.

«Energiewende» er imidlertid ikke et tysk fenomen: Både politikere, forskere, miljøvernere og journalister over hele Europa og USA har lagt all sin ære, prestisje og innsats i drømmen om at oljealderen er over og tiden er moden for et «karbonfritt samfunn» basert på sol, vind og biobrensel, med batterier og hydrogen som energibærere. Dette er en utopi basert på kunnskapsløshet, teknologi som ikke eksisterer, og på en manglende evne til å bruke en billig kalkulator.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.